Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK), mierzący nastroje gospodarcze przedsiębiorstw w Polsce, spadł w sierpniu o 3,8 pkt. do poziomu 98,6 pkt. – wynika z badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego i Banku Gospodarstwa Krajowego. W kolejnych miesiącach spowolnienie gospodarcze i rosnąca inflacja będą prawdopodobnie wpływać na dalsze pogarszanie się nastrojów firm.