NEPAL – KRAJ NA DACHU ŚWIATA. DLACZEGO POWSTAŁO TAKIE POWIEDZENIE, SKORO WOKÓŁ DOMINUJĄ JESZCZE WYŻSZE HIMALAJE?

Nepal jest domem dla ośmiu z czternastu gór na świecie powyżej ośmiu tysięcy metrów wysokości. Należą do nich Mt. Everest (8 848,86 m.), Kanchanjangha (8 586 m.), Lhotse (8 516 m.), Makalu (8 463 m.), Cho Yu (8 201 m.), Dhaulagiri (8 167 m.), Manaslu (8 156 m.) i Annapurna (8 091 m.). Mt. Everest wraz z tymi wszystkimi górami jest symbolem przyjaźni, godności, dumy i prestiżu kraju,

dlatego atrybut Nepalu jako kraju na dachu świata brzmi słusznie. Region Himalajów, który jest częścią Hindukush Himalaya, stał się kolebką społeczeństwa o odmiennej kulturze i stylu życia. Góry te są źródłem inspiracji dla ludzkości, uosobieniem globalnego dobra wspólnego, jakim jest świeże powietrze i środowisko z czystymi zbiornikami słodkiej wody i głównymi systemami rzecznymi. Ponadto Himalaje i ich podnóża są domem dla wielu mędrców, myślicieli i uczonych.

NEPALCZYCY – ICH RÓŻNORODNOŚĆ KULTUROWA I ETNICZNA. JAK NEPAL STAŁ SIĘ TAK SILNYM NARODEM POMIMO TAKIEJ RÓŻNORODNOŚCI LUDZI I GRUP ETNICZNYCH?

Nepal jest krajem bogatym kulturowo, bo zamieszkuje tu wiele grup etnicznych o różnych kulturach, strojach, kuchniach, tradycjach, festiwalach i uroczystościach oraz stylu życia. Różnorodność kultury, społeczeństwa i stylu życia, wiąże i łączy ludzi podczas świętowania, dlatego często mówi się, że Nepal jest krajem ciągłych festiwali, które sprawiają, że ludzie są uznawani za jednych z najszczęśliwszych ludzi na świecie. Tolerancja, braterstwo, cierpliwość, przebaczenie, zaufanie, uczciwość, miłość do pokoju, pomoc i kultura szacunku dla siebie nawzajem, pomagają utrzymać jedność i harmonię w tak zróżnicowanej populacji, jednocześnie przyczyniając się do utrzymania silnego narodu.

NEPALSKIE MAŁŻEŃSTWA. CZY RELACJE MIĘDZY MŁODYMI LUDŹMI SĄ NADAL ARANŻOWANE JAK W INDIACH I BANGLADESZU?

Tradycyjnie, Nepalczycy wolą aranżowane małżeństwa. Ale wraz ze zmianą krajobrazu politycznego i zachowań społeczno–kulturowych oraz procesu myślowego wywołanego urbanizacją i edukacją, metoda dopasowywania do życia, również zmienia się stopniowo.

Większość dzisiejszych małżeństw nie jest bezpośrednio aranżowana przez rodziców lub opiekunów. Młode pary angażują się w miłość przez miesiące / lata przed formalnym ślubem w osiedlach miejskich, podczas gdy bezpośrednio zaaranżowane małżeństwa są nadal w powszechnej praktyce w osadach wiejskich. Jesteśmy dziś świadkami zmiany paradygmatu w tej

sprawie. Ludzie są zaangażowani w otwartą debatę na temat zalet i wad zarówno małżeństwa miłosnego jak i małżeństwa aranżowanego. W obszarach metropolitalnych „wspólne życie” stało się nową praktyką wśród młodzieży. Na różnych forach i w mediach pojawia się zapotrzebowanie na stworzenie podstaw prawnych, regulujących taki styl życia.

NEPAL I EKOLOGIA. CZY NEPAL CIERPI RÓWNIEŻ Z POWODU PROBLEMÓW ŚRODOWISKOWYCH ZWIĄZANYCH Z UTYLIZACJĄ ODPADÓW I ZANIECZYSZCZENIEM ŚRODOWISKA?

Jako kraj śródlądowy i słabo rozwinięty, Nepal stoi w obliczu poważnych wyzwań związanych z zanieczyszczeniem i degradacją środowiska. Odpowiednia gospodarka wodna, gospodarka odpadami, zarządzanie ruchem, zarządzanie warunkami sanitarnymi i industrializacja,

pozostają nieustannymi kwestiami porządku publicznego. To właśnie ze względu na brak odpowiednich zasobów finansowych, technicznych i ludzkich, przepisy regulacyjne nie były dotychczas łatwe do zrealizowania. Klęski żywiołowe i katastrofy spowodowane przez człowieka były powtarzającymi się wydarzeniami. Powodzie, osuwiska, pożary lasów / buszu, susze, wylesianie, erozja gruntów, powodzie, trzęsienia ziemi, burze i wiatr, były przyczyną ogromnych strat w ludziach, mieniu i infrastrukturze. Powszechne są zanieczyszczenia powietrza spowodowane pyłami i dymami przemysłowymi, spalaniem odpadów rolniczych i innej biomasy, przedłużającymi się i niefachowo zarządzanymi placami budowy, dymem unoszącym się z pojazdów, spalaniem śmieci, pożarami lasów i krzewów itp.

Ochrona środowiska i zmiany klimatu zostały potraktowane priorytetowo w politykach i programach rządowych. Nepal wyraził swoje silne zaangażowanie i solidarność na szczeblu międzynarodowym, aby osiągnąć cele określone w celach zrównoważonego rozwoju ONZ i celach emisji dwutlenku węgla, określonych w porozumieniu klimatycznym z Paryża. Wszystkie trzy szczeble rządów – federalny, prowincjonalny i lokalny – zaczęły poważnie traktować kwestie ochrony środowiska i zmian klimatu. Gminy rozpoczęły modernizację wywozu śmieci i zarządzania nimi poprzez małe zakłady przetwórcze / spalarnie, które mogą korzystać z wiedzy, umiejętności i technologii dostępnych w zaprzyjaźnionych krajach, takich jak Polska. Zasada „zanieczyszczający płaci”, OOŚ i IEE w zakresie realizacji projektów, normy dotyczące paliwa i pojazdów, to tylko niektóre interwencje rządowe ukierunkowane na ochronę środowiska i kontrolę zanieczyszczeń w kraju.

JAK PAN AMBASADOR MÓGŁBY ZACHĘCIĆ POLSKIE FIRMY DO WIĘKSZEGO ZAANGAŻOWANIA SIĘ WE WSPÓŁPRACĘ Z PAŃSKIM KRAJEM?

Nepal jest dziewiczą ziemią pod względem inwestycji. Wszystkie obszary z wyjątkiem bardzo niewielu wrażliwych są otwarte dla inwestycji zagranicznych i dozwolone są do 100 procent inwestycji zagranicznych. Ponieważ w Nepalu jest niewiele inwestycji z Polski, chciałbym zwrócić się do zainteresowanych firm prywatnych, przedsiębiorstw i indywidualnych przedsiębiorstw (zwłaszcza MŚP) w Polsce o dokonanie inwestycji w Nepalu z następujących powodów:

 • Dostępność zasobów ludzkich (1559 lat stanowi 57 % populacji)
 • Niski koszt pracy (w porównaniu z krajami partnerskimi w Azji Południowej)
 • W pełni dozwolona repatriacja zysku
 • Wakacje podatkowe są zapewnione w niektórych sektorach / lokalizacjach
 • Konkurencyjny podatek od osób prawnych – ogólnie: 25 % i sektory priorytetowe (energetyka, infrastruktura produkcyjna i transportowa: 20 %)
 • Brak nacjonalizacji przemysłu
 • Traktowanie inwestorów zagranicznych
 • Lokalizacja między Indiami a Chinami
 • Dostęp nepalskich produktów DFQF do rynku UE w ramach EUNB
 • Bezcłowy dostęp 77 nepalskich produktów do USA do 2026 r.
 • Elastyczne usługi wizowe, takie jak wizy nieturystyczne i biznesowe dla zagranicznych ekspertów i inwestorów oraz wizy mieszkaniowe dla inwestorów dokonujących inwestycji w wysokości przekraczającej 1 milion USD i więcej
 • Własność gruntów w imieniu firmy
 • Niski koszt konfiguracji w porównaniu z innymi krajami / lokalizacjami
 • Kompleksowe centrum serwisowe do rejestracji branż
 • Pozytywne nastawienie rządu w połączeniu z liberalną polityką inwestycji zagranicznych
 • Wspierające otoczenie konstytucyjne, prawne i regulacyjne
 • BIPPA z 5 krajami i DTAA z 11 krajami
 • Członek SAARC, BIMSTEC, WTO, SAFTA, UNCTAD i BRI

(Odwiedź następującą stronę internetową, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat możliwości handlowych i inwestycyjnych w Nepalu: www.ibn.gov.np, www.doind.gov.np, www.moics.gov.np)

RAM KAJI KHADKA W grudniu 2004 r. pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych jako oficer Sekcji Służby Zagranicznej Nepalu. W marcu 2007 awansował na stanowisko Drugiego Sekretarza a wkrótce został Pierwszym Sekretarzem w Ambasadzie Nepalu w Doha w Katarze. Awansowany na stanowisko podsekretarza nepalskiej służby zagranicznej w 2011 roku, do 2012 roku pełnił funkcję dyrektora Departamentu Paszportów, a od tego czasu pełni funkcję podsekretarza stanu w Departamencie Narodów Zjednoczonych, Organizacji Międzynarodowych i Prawa Międzynarodowego w Ministerstwie 2012. W 2013 oddelegowany do Ambasady Nepalu w Kopenhadze (Dania), pełnił służbę jako radca/minister radca i zastępca szefa Misji.

W 2017 r. awansował na stanowisko Wspólnego Sekretarza Służby Zagranicznej Nepalu oraz Dyrektora Generalnego kierującego Departamentem Paszportowym MSZ do listopada 2020 r. 25 listopada 2020 r. został; powołany jako Ambasador Nepalu w Republice Federalnej Niemiec.