Walka o środowisko jest walką o pokój i dobrostan ludzi.

Nie będzie biznesu na martwej planecie – podkreślali eksperci podczas konferencji „Only One Earth” zorganizowanej przez UNEP/GRID Warszawa z okazji Światowego Dnia Środowiska i 50-lecia Konferencji Sztokholmskiej. Troska o planetę jest troską o bezpieczeństwo i stabilność społeczeństw, ale też o gospodarkę. Aby przezwyciężyć większość zagrożeń, jakie przed nami stoją konieczna jest redefinicja celu gospodarowania oraz nowy paradygmat ekonomiczny.

Podczas spotkania w Łazienkach Królewskich przedstawiciele instytucji, biznesu oraz działacze społeczni i aktywiści prowadzili rozmowy na temat wyzwań stojących przed naszą planetą oraz działań, jakie można wspólnie podjąć na rzecz pokoju. Momentem kulminacyjnym konferencji było ogłoszenie i podpisanie Manifestu #OnlyOneEarth, który odczytała aktorka Magdalena Popławska.

Środowisko ofiarą wojny

Jak tłumaczył Sebastian Barkowski z Ministerstwa Klimatu i Środowiska atak Rosji na Ukrainę sprawił, że zaczęliśmy myśleć o środowisku przez pryzmat działań wojennych. Poinformował, że przez pierwsze dwa miesiące wojny odnotowano więcej niż 1200 wydarzeń, które niszczyły środowisko naturalne, a ponad jedna trzecia ukraińskich obszarów chronionych doświadczyła szkód.

– Jesteśmy w dekadzie, która zaważy o przyszłości ludzkości. Pragnąc żyć coraz lepiej, wygodniej, nowocześniej, eksploatujemy planetę ponad miarę, doprowadzając – w ciągu zaledwie kilkudziesięciu lat – do ogromnej degradacji ekosystemów, kryzysu klimatycznego, zagrożenia przetrwaniem milionów gatunków roślin i zwierząt. Wojna w Ukrainie dobitnie uświadamia jak zgubne jest uzależnienie od paliw kopalnych. Troska o planetę jest zatem troską o bezpieczeństwo i stabilność naszych społeczeństw, ale też o gospodarkę. Mamy wiedzę i technologię, brakuje nam tylko determinacji. Pierwszym krokiem jest jednak poszanowanie tego, co mamy, co już wytworzyliśmy. Nie marnujmy produktów, energii, żywności, pracy człowieka – mówiła Maria Andrzejewska, Dyrektor Generalna Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Eksperci podkreślali, że niezbędne są działania wychodzące poza długość kadencji politycznej i uczynienie z kwestii środowiskowych jednego z najważniejszych priorytetów dla nas wszystkich – od zwykłych obywateli po przywódców państw w szczególności.

Prof. Kołodko w rozmowie z Bogusławem Chrobotą tłumaczył, że konieczne jest wprowadzenie konkretnych zmian w sferze polityki, polityki fiskalnej i edukacji. Podkreślał też w szczególności, że nie ma możliwości pokojowego i demokratycznego sfinansowania skutecznego przeciwdziałania ocieplaniu klimatu, bez zmniejszenia wydatków militarnych.

Quo vadis planeto? 50 lat od Konferencji Sztokholmskiej

Trzeba zacząć działać” – tak mówiono pół wieku temu w Sztokholmie. Organizacja Narodów Zjednoczonych od lat konsekwentnie walczy o przestrzeganie praw człowieka oraz ochronę środowiska i klimatu. Jak w dzisiejszym świecie pełnym konfliktów, załamującej się gospodarki, trwającej wojny, poradzić sobie z wyzwaniami najbliższych lat?

– Ciągle podążamy w kierunku katastrofy klimatycznej i środowiskowej, a wojna w Ukrainie dodatkowo uświadamia nam jak kruche są podstawy naszego życia i jak realna jest możliwość niewyobrażalnych tragedii. Dziś wiemy już, że musimy działać skuteczniej, intensywniej, a przede wszystkim wspólnie, bo obecna dekada zaważy o naszej przyszłości. Wiemy, że z powodu zniszczeń przyrody czeka nas zapaść gospodarcza– mówiła Patrycja Adamska, Dyrektor Programowa Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

W panelu wzięli udział: Rafał Kostrzyński, UNHCR; Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska w latach 2019-2021; Gunnar Haglund, radca Ambasady Szwecji w Warszawie oraz Marina Dubakina – prezeska i dyrektorka generalna ds. zrównoważonego rozwoju IKEA Retail w Polsce.

Jak i z kim troszczyć się – o klimat, o bioróżnorodność, o pokój, o sprawiedliwość na świecie?

Jak w obliczu kryzysu humanitarnego podejmować działania na rzecz ratowania planety? Wiele organizacji angażuje się już w tę walkę, jednak sytuacja wymaga nadzwyczajnej aktywności każdego z nas. Czy jako społeczeństwo, biznes, politycy jesteśmy w stanie pokonać coraz poważniejsze zagrożenia dotyczące podstaw życia na planecie?

Dziś już wiemy, że nie – nie, jeśli nie połączymy sił. We wspólną walkę o pokój muszą włączyć się naprawdę wszyscy. To nie pieniądz powinien dziś rządzić światem, a zdrowy rozsadek. Rozwój gospodarczy musi iść w synergii z dbaniem o dobro planety i środowiska. Podkreślali to dyskutujący w panelu nie tylko przedstawiciele nauki i ekoaktywiści, ale także sami reprezentanci biznesu. Wspominali oni, ze mimo iż ekologia jest modna i dobrze się sprzedaje, nie mogą być to działania powierzchowne. Pomijając uprawianie nagannego greenwashingu, wiele firm w nieudolny sposób dba o środowisko i zrównoważony rozwój.

Zrobiliśmy już wiele dla środowiska, ale trzeba zrobić jeszcze więcej i inaczej. Wnioski nie są optymistyczne: niewiele brakuje, by było za późno. Nasze życie i jego jakość zależy bezpośrednio od tego, w jakim stanie jest nasza planeta. Dlatego najważniejsza w tym momencie dla nas ludzi jest troska o ekosystemy, odejście od paliw kopalnych na rzecz odnawialnych źródeł energii, troska o zachowanie bioróżnorodności, szanowanie tego, co już zostało wytworzone i nie marnowanie zasobów, bo konsumpcjonizm jest prostą drogą do zagłady. Co może nas uratować? Połączenie sił, przemyślane, długofalowe działania w celu zatrzymania kryzysu klimatycznego z myślą o przyszłych pokoleniach.

Debatę poprowadził Prof. Bolesław Rok – Climate Leadership, a wzięli w niej udział: Grzegorz Adamski – kierownik ds. zrównoważonego rozwoju, Kompania Piwowarska S.A.; Paulina Górska – ekoedukatorka i ekoaktywistka, Liderka Zrównoważonego Rozwoju wg. Forbes Woman; dr hab. Zbigniew Karaczun – prof. SGGW, członek Koalicji Klimatycznej oraz Climate Leadership Council; Tomasz Kurpiewski, Sustainability Senior Manager, McDonald’s Polska Sp. z o. o. oraz Artur Nowak-Gocławski – prezes Grupy ANG; prezes Fundacji Nienieodpowiedzialni.

Podpisz Manifest #OnlyOneEarth

Manifest #OnlyOneEarth może podpisać każdy, komu leży na sercu dobro naszej planety. Manifest dostępny jest na stronie www.DlaPlanety.pl w języku polskim, angielskim i ukraińskim. Jesienią zostanie wysłany do Organizacji Narodów Zjednoczonych i Komisji Europejskiej.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa dołożyło wszelkich starań, aby ślad węglowy konferencji zredukować do minimum. Zostanie on jednak dokładnie policzony we współpracy z firmą TerGo, a pozostałe emisje zostaną skompensowane.

Kampania i Manifest „Only One Earth”

Organizator: UNEP/GRID-Warszawa

Patroni honorowi: Komisja Europejska, Ambasada Szwecji, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

Patronat medialny: PAP, Radio Zet, Rzeczpospolita, Onet, Ströer, Biznes i Ekologia, EkoGazeta, Sozosfera.pl, Ekologia.pl, Ekorynek.com, Ekologia i Rynek, Business Magazine, Biznestuba.pl

Partnerzy Konferencji: McDonald’s, IKEA Retail Polska, Kompania Piwowarska

Partnerzy Manifestu: BASF Polska, BNP Paribas Bank Polska, Carrefour, ERGO Hestia, Fundacja Veolia Polska, IKEA Retail Polska, Grupa Żywiec, Kompania Piwowarska, Nhood, Polenergia, Santander Bank Polska, Stena Recycling, McDonald’s

Partnerzy WED: 24/7Communication, Fundacja CultureLab, Syrena Communications, TerGo

 

O UNEP/GRID-Warszawa

Od 1991 roku UNEP/GRID-Warszawa realizuje w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP), działając na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wspiera właściwe zarządzanie środowiskiem i ochronę różnorodności biologicznej. Propaguje postawę odpowiedzialności za środowisko w społeczeństwie i w biznesie. Specjalizuje się w pozyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o środowisku oraz upowszechnianiu zastosowań nowoczesnych technologii informacyjnych, w tym systemów informacji geograficznej (GIS) i technologii satelitarnych.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa zostało ustanowione 17 września 1991 roku na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Programem ONZ ds. Środowiska (UN Environment Programme, UNEP) a Rządem Polskim reprezentowanym przez Ministerstwo Środowiska. Centrum działa jako jeden z kilku ośrodków globalnej sieci GRID (Global Resource Information Database – światowa baza danych o zasobach Ziemi) utworzonej przez UNEP w celu wzmocnienia efektywnego zarządzania zasobami środowiska. Swoje działania realizuje we współpracy z organizacjami i instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi. Jest partnerem jednostek samorządowych, oświatowych oraz firm wdrażających politykę społecznej odpowiedzialności biznesu.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa ma status organizacji pozarządowej i działa w strukturze Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska.