„Przyjdź i napij się kawy, spędź czas w miłym towarzystwie”, „Język angielski, czyli potyczki językowe”, „Klub szachowo-brydżowo-remikowy”, „Spacer po okolicy”, „Komputer. Poznaję nowe technologie – czym są media społecznościowe” – to tylko niektóre zajęcia oferowane przez jeden z małopolskich klubów „Senior+”.

– Takich placówek będzie więcej, a istniejące otrzymały środki na prowadzenie działalności. Wszystko dzięki rządowemu programowi „Senior+”. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podało rozstrzygnięcie konkursu na rok 2022. Znamy już też wyniki programu „Opieka 75+”. Z obu programów Małopolska otrzyma łącznie ponad 6,5 mln zł! – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Będą nowe domy i kluby „Senior+”

– Głównym celem programu „Senior+” jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów, czyli osób w wieku 60 lat i więcej, w życiu społecznym, przez rozwój środowiskowych form opieki dziennej dla osób starszych, w tym sieci placówek dziennego pobytu. Chcemy aktywizować seniorów, w myśl zasady, że „nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu” – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Program składa się z dwóch modułów. W ramach I modułu rządowe środki przeznaczane są na utworzenie lub wyposażenie ośrodków wsparcia. Na liście małopolskich samorządów, które otrzymają wsparcie z programu „Senior+”, jest 7 jednostek, co oznacza, że w edycji 2022 powstanie 7 nowych ośrodków wsparcia „Senior+” na 137 miejsc: jeden dzienny dom w gminie Książ Wielki na 15 miejsc i 6 klubów z łącznie 122 miejscami (gminy: Gorlice, Grybów, Myślenice, Tarnów (miasto), Bochnia, Kocmyrzów-Luborzyca). Łącznie z modułu I Małopolska otrzyma kwotę 1 210 105,60 zł. Maksymalne dofinansowanie w wysokości 200 tys. zł trafi do trzech gmin: Gorlice, Grybów, Kocmyrzów-Luborzyca.

W ramach II modułu środki są przyznawane na zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia utworzonych w ramach programu. W edycji 2022 43 kluby i 19 domów dziennych „Senior+” – oferujących w sumie 1425 miejsc – otrzymają środki rządowe w wysokości 3 028 031 zł. Dofinansowanie otrzyma 56 samorządów dla 62 ośrodków wsparcia. Najwięcej środków, bo 124 416 zł, otrzyma gmina Stryszów (klub „Senior+”), na drugim miejscu jest dzienny dom „Senior+” w Myślenicach – 114 890 zł, a na trzecim dom „Senior+” w Olkuszu – 109 350 zł.

– Z programu „Senior+” Małopolska otrzyma w roku 2022 łącznie 4 238 136,60 zł. To pozwoli na dofinansowanie utworzenia nowych klubów czy dziennych domów „Senior+”, a także np. pozwoli na doposażenie już istniejących. Małopolska jest wiceliderem w całej Polsce, jeśli chodzi o liczbę podmiotów, które otrzymają dofinansowanie z II modułu. Dziękuję kierownictwu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej za środki, które zostały przyznane Małopolsce. To niezwykle istotne, że sieć domów i klubów „Senior+” może się rozszerzać – zaznacza wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

 

Oferta wsparcia jest stale poszerzana

Domy i kluby „Senior+” to miejsca, gdzie seniorzy mogą ćwiczyć swoją sprawność fizyczną i manualną. Jeżdżą na wycieczki, biorą udział w zajęciach kulinarnych czy przedstawieniach teatralnych. Te wszystkie zajęcia poszerzają ich horyzonty i dają radość życia.

– Na terenie województwa małopolskiego aktualnie funkcjonuje 95 placówek „Senior+” w tym 22 dzienne domy „Senior+” i 73 kluby „Senior+”. Oferują one łącznie 2 396 miejsc dla seniorów. Dla porównania w roku 2015 działało 7 placówek ze 159 miejscami. W 2022 mapa takich miejsc poszerzy o kilka kolejnych placówek – placówek, które dla seniorów są niezwykle ważne i potrzebne. Zachęcam małopolskie samorządy do jeszcze szerszej aktywności na rzecz seniorów – podsumuje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

W roku 2022 zostanie utworzonych 9 nowych ośrodków wsparcia: 7 w ramach konkursu na rok 2022 plus 2 w gminach, które otrzymały zgodę na wydatkowanie w 2022 roku środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021. Po zakończeniu realizacji zadań kontynuowanych od 2021 roku powstanie 1 dzienny dom na 15 miejsc i klub na 15 miejsc.

„Opieka 75+” – edycja 2022

Rozstrzygnięty został również nabór w ramach programu Ministerstwa Rodziny
i Polityki Społecznej „Opieka 75+”. Celem tego programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, zarówno samotnych, jak i pozostających w rodzinach, zamieszkujących gminy do 60 tys. mieszkańców.

W ramach edycji na rok 2022 do małopolskich gmin miejskich, wiejskich i miejsko-wiejskich liczących do 60 tys. mieszkańców trafi 2 285 534,68 zł.

– To kolejne wsparcie, jakie trafia do małopolskich samorządów w ramach programu przygotowanego przez rząd premiera Mateusza Morawieckiego. 46 –czyli wszystkie gminy, które złożyły wnioski w ramach programu „Opieka 75+” na rok 2022, otrzymają prawie 2,3 mln zł. To prawie 800 tys. zł więcej niż w ubiegłym roku. Dzięki tym środkom realizowany jest główny cel programu, jakim jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym tych najbardziej specjalistycznych, dla osób od 75. roku życia w górę, zarówno samotnych, jak i pozostających w rodzinach. Zdaniem gmin realizujących usługi opiekuńcze, program pozwolił na zachowanie lub podniesienie poziomu życia osób w wieku 75 lat i więcej, a także umożliwił im pozostanie w środowisku i podtrzymanie sprawności psychofizycznej. Program zapewnił również osobom w nim uczestniczącym kontakt z otoczeniem i miał wpływ na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa – szczególnie u osób samotnych – wylicza wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Dzięki programowi „Opieka 75+” o ponad połowę, w stosunku do 2019 roku, wzrosła liczba osób objętych usługami opiekuńczymi. W 2021 wyniosła ona 735 osób, a w 2019 – 304 osoby.

Ponad dwukrotnie wzrosła również liczba świadczonych usług w porównaniu z poprzednimi latami. W roku 2019 zrealizowano ich w sumie 52 205,50, zaś w roku 2021 – 122 124,15.

W gminach uczestniczących w programie 44% wszystkich usług (godzin) zrealizowanych dla osób powyżej 75. roku życia było realizowanych w ramach programu „Opieka 75+”.

 

źródło:

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.