Kształtowanie polityki handlowej w warunkach kryzysu geopolitycznego w celu wzmocnienia konkurencyjności gospodarki unijnej – to główny temat nieformalnego spotkania ministrów UE odpowiedzialnych za handel, które odbyło się w Sztokholmie.

Handel międzynarodowy

Handel międzynarodowy jest nieodzownym elementem transformacji gospodarki i budowy jej konkurencyjności. Dlatego budowa stabilnych kanałów handlu, zapewniających niezakłócone dostawy strategicznych surowców dla naszego przemysłu, powinna być naszym priorytetem

– wskazała wiceminister Kamila Król podczas posiedzenia w Sztokholmie.

Wiceszefowa MRiT zaznaczyła, że handel elektroniczny jest najbardziej dynamicznie rozwijającym się segmentem współpracy międzynarodowej, szczególnie kiedy pandemia COVID-19 przyczyniła się do osłabienia tradycyjnych kanałów handlu. Dlatego należy budować międzynarodowe zasady w tym obszarze, również w odniesieniu do wzmocnienia bezpieczeństwa transakcji elektronicznych.

Relacje UE-USA

Polska opowiada się za dalszym wzmacnianiem zaufania w relacjach UE-USA jako naszym strategicznym partnerem gospodarczym. Powinniśmy wykorzystać dialog z Waszyngtonem do promowania unijnych standardów w USA w celu konwergencji regulacyjnych między UE i USA, jak również wspólnego transatlantyckiego kształtowania standardów globalnych. Pozwoli to przeciwdziałać narzucaniu narracji w sprawach technologicznych przez państwa o gospodarkach nierynkowych, jak również przyczyni się do eliminowania barier w handlu międzynarodowym.

Pomoc Ukrainie

W trakcie sesji poświęconej relacji z Ukrainą wiceminister Kamila Król podkreśliła, że w obliczu kontynuacji działań wojennych i dokonujących się zniszczeń, Ukraina potrzebuje naszego trwałego i zdecydowanego wsparcia na rzecz gospodarczej odporności.

 To nasz wspólny obowiązek

– zaznaczyła Kamila Król.