Minister spraw zagranicznych RFN Annalena Baerbock uważa, że Rosja jest odpowiedzialna za ofiary śmiertelne w Polsce. Ci ludzie nie zginęliby, gdyby nie było tej brutalnej rosyjskiej wojny agresji , powiedziała minister w środę po przybyciu na światową konferencję klimatyczną w Egipcie.