W Renie odnotowano znaczny spadek wody, co może mieć negatywne konsekwencje dla niemieckiej gospodarki, bowiem Ren jest w Niemczech jednym z najważniejszych szlaków żeglugowych.