Od czerwca warszawskim Biurem Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej pokieruje nowa dyrektorka Dorota Zawadzka-Stępniak.

Warszawski smog to problem, z którym od lat mierzą się mieszkańcy i urzędnicy. Trzy lata temu powstało w ratuszu Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej (BOPiPK), które skupia całą politykę dotyczącą jakości powietrza. To ma gwarantować systemowe podejście do walki ze smogiem. Stolica ma przed sobą jeszcze wiele do zrobienia w tej kwestii, ponieważ do wymiany jest około 7,6 tys. bezklasowych kotłów lub palenisk u mieszkańców.

Ekspertka od ochrony klimatu i ochrony powietrza

Dorota Zawadzka-Stępniak przechodzi do stołecznego Ratusza z Konfederacji Lewiatan, od 2020 roku była dyrektorką Departamentu Energii i Zmian Klimatu, członkinią grup roboczych ds. energii i klimatu w BusinessEurope oraz Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego. Wcześniej pracowała na stanowisku starszego managera i dyrektora w PwC Advisory.

W swojej karierze była zastępcą prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (2014-2015), pracowała w WWF oraz w Ministerstwie Środowiska. W latach 2008-2013 pełniła funkcję doradcy w Gabinecie Politycznym Ministra Środowiska, a następnie współkierowała Departamentem Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery.

Czytaj także: Zakaz palenia węglem w 2023 r. w Warszawie

Nowa dyrektorka BOPiPK jest więc ekspertką od ochrony powietrza i polityki klimatycznej, która pracowała zarówno w sektorze prywatnym, pozarządowym, jak i publicznym. Posiada wiedzę merytoryczną i praktyczną dotyczącą programów ochrony powietrza oraz polityki klimatycznej, jak również finansowania działań proekologicznych ze środków krajowych i unijnych. Ma bardzo duże doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz zespołami.

Smog i wymiana kopciuchów w Warszawie

BOPiPK zajmuje się wsparciem mieszkańców przy wymianie nieekologicznego systemu ogrzewania, aktualizacją danych o kopciuchach i innych indywidualnych źródłach ciepła oraz rozbudową Warszawskiego Indeksu Powietrza i zarządzaniem nim. Ważna przy tym jest edukacja mieszkańców.

W Warszawie, przy wsparciu miasta, wymieniono w ubiegłym roku pawie 1,4 tys. kotłów, z czego 1074 w zasobie prywatnym. Łączna wysokość dotacji na ten cel przekroczyła 28 mln zł. Zarówno liczba zlikwidowanych pieców, jak i wypłacona kwota, są dwukrotnie wyższe w porównaniu do roku 2020. Łącznie w latach 2017-2021 przy użyciu środków miejskich wymieniono 4310 kopciuchów.

Aby w 2022 r. przyśpieszyć wymianę pieców, Warszawa zatrudniła w ostatnim czasie 25 ekodoradców. Będą oni uprzedzać użytkowników kopciuchów o konieczności wymiany pieca przed końcem roku, a także pomagać w ubieganiu się o dofinansowanie.

Artykuł Nowa osoba pokieruje walką ze smogiem w Warszawie pochodzi z serwisu EcoReporters.