W Piasecznie działa już Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego (ŚCZP) dla dzieci i młodzieży. To kolejna z 11 takich placówek w Polsce, uruchomionych dzięki Funduszom Europejskim. W uroczystym otwarciu Centrum uczestniczyła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

„Ochrona zdrowia psychicznego staje się jednym z większych wyzwań społecznych w Polsce i na świecie. Pandemia oraz obecna sytuacja związana z konfliktem zbrojnym w Ukrainie wystawiła na próbę kondycję psychiczną nas wszystkich, również dzieci i młodzieży

– mówiła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Jak dodała wiceminister – Coraz więcej z nich szuka fachowej pomocy u specjalistów. Taką pomoc lekarską i terapeutyczną znajdą w ŚCZP w tym unikalnym w skali kraju miejscu, nie tracąc wsparcia osób bliskich oraz łączności ze środowiskiem.

Placówka w Piasecznie jest jednym z elementów projektu obejmującego cały powiat piaseczyński, w który Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zainwestowało prawie 24 mln zł z Programu Wiedza Edukacja Rozwój

– wyjaśniła wiceminister.

Beneficjentem dofinansowanej inwestycji jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Partnerami uniwersytetu są Powiat Piaseczyński, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarczynie oraz Fundacja Pomóż Dorosnąć.

Istotą projektu jest pomoc młodym osobom z problemami psychicznymi, nie tylko ambulatoryjna, czyli w przychodni, ale też w miejscu zamieszkania i szkole. Nie będzie to jedynie wsparcie medyczne – będą go udzielać między innymi psycholodzy i pracownicy pomocy społecznej. Pomocą, oprócz pacjenta, mogą być objęci także rodzina i rówieśnicy. Chodzi o pomoc zintegrowaną, czyli taką, która obejmuje różne aspekty życia osób zmagających się z problemami psychicznymi i ich otoczenie. Duża zaletą centrum jest szybkość działania. Po otrzymaniu zgłoszenia na infolinię, pierwsza wizyta specjalisty odbywa się w ciągu 72 godzin.

Jak zaznaczyła wiceszefowa resortu funduszy i polityki regionalnej pamiętamy również o uchodźcach z Ukrainy zamieszkujących aktualnie powiat piaseczyński.

Dzieci doświadczyły traumy i stresu. Wymagają profesjonalnego wsparcia psychologicznego. Znajdą je na pewno w tym miejscu

– podkreśliła wiceminister.

Ze środków Programu zainwestowaliśmy dotąd prawie 170 mln zł w uruchomienie podobnych centrów.

Jak zapowiedziała Małgorzata Jarosińska-Jedynak – w nowej perspektywie finansowej nadal będziemy inwestować pieniądze unijne w działania na rzecz psychiatrii dzieci i młodzieży.