Wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka 9 lutego 2023 r. uczestniczył w konferencji podsumowującej 10 lat rozwoju Banku Danych o Lasach. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych wraz z Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym.

Obecnie bardzo często stajemy w obliczu konieczności wykazywania racjonalności i pozytywnych efektów działań prowadzonych w ramach zrównoważonej gospodarki leśnej. Twarde, merytoryczne dane służą jako dowód wzrostu ilości i wartości zasobów leśnych w Polsce. Jest to efektem ciężkiej pracy wielu pokoleń leśników

– podkreślił wiceszef resortu klimatu i środowiska.

Bank Danych o Lasach, wychodząc naprzeciw potrzebom społeczeństwa, porządkuje dostępną wiedzę z zakresu kształtowania się zasobów leśnych w Polsce. Dzięki wdrożonemu systemowi, dostęp do rzetelnych informacji mają nie tylko leśnicy, ale także wszyscy, którzy chcą spędzić czas w lesie w ramach wypoczynku i rekreacji.

Projekt ten stanowi również duże wsparcie dla starostów w sprawowaniu nadzoru nad lasami prywatnymi, a także pełni istotną rolę w ostrzeganiu przed niebezpieczeństwem wystąpienia pożarów na terenach leśnych.

Gratuluję i dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w rozwój Banku Danych o Lasach za dotychczasowe sukcesy na polu gromadzenia, aktualizacji oraz przyjaznego udostępniania profesjonalnej wiedzy o lasach

– dodał wiceminister Edward Siarka.