Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał komunikat w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia sponsora i badacza. Dotyczy to badania klinicznego wyrobu lub badania działania wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro.