4 sierpnia 2022 r. wiceminister infrastruktury Rafał Weber podpisał umowę o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg budowy obwodnicy Nowej Soli (etap III). Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg będzie miała około 1,7 km długości. Całkowita wartość tego zadania wyniesie 46,1 mln zł, a przyznana kwota dofinansowania z RFRD to 23 mln zł. Planowany termin oddania obwodnicy do użytkowania to III kwartał 2024 roku.

– Dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zwiększa się komfort życia i bezpieczeństwo w wielu regionach naszego kraju. Kierujemy do samorządów wsparcie na niespotykaną dotąd skalę, co pozwala na przebudowę, remonty i budowę tysięcy kilometrów dróg lokalnych. Teraz z pomocy rządu mogą skorzystać także samorządy budujące obwodnice w ciągu dróg wojewódzkich – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Początek III etapu obwodnicy Nowej Soli będzie zlokalizowany na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 315 i 292, tj. na włączeniu do istniejącego odcinka obwodnicy Nowej Soli. Budowa nowej trasy zakończy się przed mostem na Odrze, za skrzyżowaniem z istniejącą drogą wojewódzką nr 315 oraz drogą powiatową nr 1030F, przebiegającą po wale przeciwpowodziowym.

Inwestycje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wsparcie uzyskują inwestycje polegające na budowie, przebudowie lub modernizacji dróg samorządowych. W 2021 roku do tego programu włączone zostały obwodnice w ciągu dróg wojewódzkich. Wsparcie rządowe przyznano dla 51 zadań, w tym 45 zgłoszonych przez samorządy województw i 6 zgłoszonych przez prezydentów miast na prawach powiatu. Łączna wartość środków RFRD przeznaczonych na dofinansowanie realizacji inwestycji to prawie 2,4 mld zł. Na zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów liście zadań obwodnicowych przeznaczonych do dofinansowania z RFRD są trzy zadania zgłoszone przez Zarząd Województwa Lubuskiego. Łączna kwota dofinansowania dla tych inwestycji wyniesie ok. 109 mln zł.

Dofinansowanie ze środków RFRD dla zadań obwodnicowych jest uzależnione od dochodów jednostek samorządu terytorialnego: im jest on niższy, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne wsparcie może wynieść do 80 proc. kosztów realizacji zadania ale nie więcej niż 100 mln zł.

W latach 2019-2021 dzięki rządowemu wsparciu z RFRD (wcześniej Fundusz Dróg Samorządowych) udało się wybudować, przebudować lub wyremontować 14 tys. km dróg gminnych i powiatowych. Środki przyznane na zadania gminne i powiatowe w 2022 r. pozwolą na realizację zadań o długości ok 4 tys. km.