Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR) oraz Grupa Beskidzka GOPR obchodzi 70-lecie istnienia. Z tej okazji w Bielsku-Białej odbyła się gala jubileuszowa, w której uczestniczyła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Były życzenia, podziękowania i wyróżnienia.

Wiceminister Jarosińska-Jedynak odczytała list ministra Grzegorza Pudy, w którym między innymi napisał:

Z okazji jubileuszu składam wszystkim pracownikom GOPR wyrazy podziękowania i szacunku dla Waszej odwagi, poświęcenia i siły. Wasza praca codziennie zapisuje się na kartach historii polskich gór. Jako miłośnik moich rodzinnych Beskidów dziękuję, że zawsze możemy na Was liczyć.

Wasza troska o bezpieczeństwo, zdrowie i życie ludzkie zasługuje na najwyższe uznanie. Każdy dzień stawia przed Wami niezwykle odpowiedzialne zadania, w których narażacie własne zdrowie i życie. Dziękuję za Waszą pracę pełną poświęceń i zaangażowania. Dziękuję za Waszą gotowość do służby drugiemu człowiekowi. Dziękuje szczególnie za angażowanie się w inicjatywy na rzecz poprawy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Życzę wytrwałości w dotychczasowych działaniach

– dodała wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Miłym akcentem uroczystości było wyróżnienie wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak w uznaniu zasług wniesionych w rozwój turystyki górskiej osób z niepełnosprawnościami.

Nasz cel – góry dostępne dla wszystkich

Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości rekreacji i aktywnego spędzania wolnego czasu na równi ze wszystkimi to priorytet rządowego Programu Dostępność Plus.

Turystyka społeczne może liczyć na wsparcie resortu funduszy i polityki regionalnej, który koordynuje program Dostępność Plus. W ramach programu staramy się pokazywać, że miejsce na dostępność jest wszędzie. Także tam, gdzie większość z nas nie dostrzega potrzeby jej zapewnienia

– powiedziała wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Łamiemy stereotypy o ludziach ze szczególnymi potrzebami i łączymy to z praktycznym budowaniem dostępności. Dobrym przykładem takich działań jest między innymi projekt „28 marzeń – niepełnosprawni w drodze na szczyt”. W ramach przedsięwzięcia osoby z niepełnosprawnościami oraz ratownicy GOPR wyruszyli zdobywać szczyty w Sudetach, Beskidach, Karpatach i Górach Świętokrzyskich.

Przy wsparciu Programu Dostępność Plus realizowane są projekty „Schronisko bez barier”, „Dostępność ponad barierami” oraz „Obszar chroniony obszar dostępny”. W ramach tych działań likwidujemy bariery architektoniczne, dostosowujemy obiekty noclegowe służące turystyce górskiej, szkolimy przewodników i kadry w zakresie świadczenia usług dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

W czerwcu 2022 r. ruszyła kolejna ważna inicjatywa z zakresu poprawy dostępności. Swoją działalność rozpoczęła ogólnopolska sieć łącząca osoby i podmioty, które działają w obszarze turystyki dla osób z niepełnosprawnościami oraz świadczą opiekę wytchnieniową. Projekt „Połączą nas góry” ma służyć wymianie doświadczeń, inicjowaniu współpracy i aktywnego dialogu.

70 lat niosą pomoc w górach

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe powstało w 1952 r. przez reorganizację i rozbudowę Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, istniejącego od 1909 r. Wraz z GOPR rozpoczęło działalność Beskidzkie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe PTTK z siedzibą w Bielsku-Białej.

Obecnie GOPR swoje zadania statutowe – niesienie pomocy w górach ludziom, których zdrowie lub życie jest zagrożone, zapobieganie wypadkom w górach oraz ochrona środowiska górskiego – realizuje poprzez siedem Grup Regionalnych.

Obszar, jaki zabezpiecza GOPR to pasma gór polskich od Karkonoszy poprzez Jurę Krakowsko-Częstochowską do Bieszczad, o łącznej powierzchni ponad 20 tys. km2. To 7 200 km szlaków turystycznych i ponad 200 urządzeń narciarskich. Grupa Beskidzka GOPR działa na obszarze ponad 2 tys. km 2 położonym w Beskidzie Śląskim, Żywieckim, Małym i Makowskim.

Fundusze Europejskie na rzecz beskidzkiego ratownictwa górskiego

Przy wsparciu z Programu Interreg Polska-Słowacja 2014-2020 Grupa Beskidzka GOPR zrealizowała projekt „Bezpieczne pogranicze – szkolenia transgraniczne dla ratowników górskich z Polski i Słowacji”. W ramach przedsięwzięcia odbył się cykl szkoleń medycznych z zakresu postępowania z poszkodowanymi. Zakupiono również specjalistyczny sprzęt. Będzie on wykorzystywany podczas innych transgranicznych szkoleń ratowników górskich na terenie polsko-słowackiego pogranicza. Dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu wyniosło ponad 44 tys. euro.