Spółka czekała z ogłoszeniem tej informacji… ponad dwa lata