Sejm skierował projekt nowelizacji dot. organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu do trzeciego czytania (głosowania). Posłowie nie zgłosili w dyskusji żadnych poprawek. Konfederacja złożyła wniosek o odrzucenie projektu w całości.