Orlen Asfalt z Grupy Orlen i Zarząd Dróg Wojewódzkich (ZDW) w Katowicach zbadają możliwości ograniczenia nadmiernego hałasu komunikacyjnego przy zastosowaniu cichych nawierzchni z asfaltem wysokomodyfikowanym HiMA. Celem projektu jest obniżenie hałaśliwości nawierzchni mniej więcej o połowę.