Spowolnienie gospodarcze powinno mieć małe przełożenie na wzrost bezrobocia; zmaleje liczba nowych ofert pracy – ocenił Polski Instytut Ekonomiczny, odnosząc się do danych GUS. Liczba bezrobotnych utrzymuje się na niskim poziomie; spodziewany jest niewielki wzrost bezrobocia w I kw. 2023 – dodano.