–  Ten program przyczyni się do zwiększenia potencjału polskich firm w obszarze badań, innowacji i wykorzystania zaawansowanych technologii, a także do przyspieszenia transformacji cyfrowej i w kierunku przemysłu 4.0 oraz zielonej przedsiębiorczości – powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Żalek, rozpoczynając pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego FENG 2021-2027.

Prace nad koncepcją Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG 2021-2027) zaczęły się w 2020 r. Brali w nich udział przedsiębiorcy i pracownicy administracji publicznej oraz przedstawiciele świata nauki. W 2021 r. projekt tego programu został przyjęty przez Radę Ministrów.

Program FENG 2021-2027 był jednym z pierwszych programów, które zostały zaakceptowane przez Komisję Europejską. Do Polski trafiły już pierwsze zaliczki na jego realizację. Mam nadzieje, że jeszcze w I kwartale 2023 r. będziemy mogli ogłosić pierwsze konkursy. Środki z FENG zostaną wykorzystane do wzmocnienia i rozwoju współpracy między światem nauki i biznesu, a tym samym przyczynią się do podniesienia innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki

– powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Żalek.

Podczas inauguracyjnego posiedzenia Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG 2021-2027), w którym oprócz ekspertów i wiceszefa MFiPR uczestniczyła też m. in. dyrektor ds. wdrażania w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Emma Toledano Laredo, przyjęto kryteria wyboru projektów dla:

  • ścieżki SMART – flagowego, eksperymentalnego i zupełnie nowego konkursu na wsparcie projektów B+R+I, na który przeznaczamy prawie połowę wszystkich środków dostępnych na Program – to prawie połowa całego budżetu FENG (4,36 mld euro). Konkursy będą skierowane do wszystkich przedsiębiorców i będą realizowane w formie wsparcia modułowego. To przedsiębiorca będzie decydował, co i w jakim zakresie chce w ramach projektu realizować – obowiązkowy będzie tylko moduł B+R lub wdrożenie B+R, poza tym decyzja czy chce wspierać rozwój kompetencji, rozwiązania cyfrowe, infrastrukturę B+R, zielone rozwiązania czy internacjonalizację będzie należeć do przedsiębiorcy.
  • działań wspierających centra testów i eksperymentowania technologicznego sztucznej Inteligencji, europejskich hubów cyfrowych oraz projektów z zakresu technik wodorowych („IPCEI” w ramach 2. Priorytetu FENG „Środowisko sprzyjające innowacjom”, dla działania „IPCEI wodorowy” w ramach 3. Priorytetu FENG „Zazielenienie przedsiębiorstw”, Kryteria wyboru projektów dla działania „Współfinansowanie działań EDIH”, w ramach 2. Priorytetu FENG „Środowisko sprzyjające innowacjom”, Kryteria wyboru projektów dla działania „Współfinansowanie działań TEF AI”, w ramach 2. Priorytetu FENG „Środowisko sprzyjające innowacjom”).

Powołano również grupy robocze włączające partnerów społecznych i instytucjonalnych w proces opracowywania kryteriów wyboru projektów kolejnych konkursów oraz mocniej angażujących ich w proces programowania, promocji, realizacji, monitoringu i ewaluacji programu FENG 2021-2027.

Największy unijny program na innowacje

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027 (FENG 2021-2027) to 7,9 mld euro, które zostaną przeznaczone na badania, rozwój i innowacje. Jego adresatami są głównie przedsiębiorcy oraz instytucje z sektora nauki. Pierwsze konkursy zostaną ogłoszone już w I kwartale 2023 r.

Główne celem programu to:

  • wsparcie całego procesu B+R+I,
  • wsparcie przedsiębiorstw na każdym etapie rozwoju,
  • współpraca z biznesem,
  • koncentracja na KIS,
  • transformacja  i cyfrowa.