Heineken International B.V ogłosił przymusowy wykup akcji Grupy Żywiec. W związku z tym zarząd GPW zawiesił obrót akcjami piwnej spółki.