PKN Orlen zobowiązał się do pokrycia całości nakładów inwestycyjnych, ale nie więcej niż 2,5 mld zł.