Wartość podaży pieniądza M3 w lipcu zwiększyła się o 13,8 mld zł. Do jej wzrostu przyczynił się głównie wzrost wartości depozytów i innych zobowiązań wobec pozostałych instytucji finansowych oraz przedsiębiorstw niefinansowych – poinformował we wtorek NBP.