Podłączenie domu do sieci kanalizacji to jedna z najważniejszych inwestycji, którą można zrobić w naszym domu. Dzięki temu zyskujemy wygodę i komfort, a przede wszystkim dbamy o środowisko, unikając zanieczyszczenia lokalnych gruntów i wód. Jednakże wiele osób wciąż nie podłączyło swojego domu do sieci kanalizacyjnej, co może skutkować dotkliwą karą finansową. W takim przypadku jednym z rozsądniejszych rozwiązań może być zainstalowanie przydomowej przepompowni ścieków.

Przepompownia ścieków to urządzenie, które służy do przepompowywania ścieków z domu do sieci kanalizacyjnej. Jest to rozwiązanie szczególnie przydatne w przypadku, gdy dom położony jest na nierównym terenie, gdzie rura kanalizacyjna znajduje się na poziomie niższym niż poziom domu, a kanał kanalizacyjny na wyższym. Dzięki zainstalowaniu przepompowni, ścieki są transportowane z domu na wyższy poziom, a następnie kierowane do kanalizacji miejskiej.

Korzyści z zastosowania domowych przepompowni ścieków

Podłączenie się do istniejącej sieci kanalizacyjnej z wykorzystaniem przydomowej przepompowni ma wiele korzyści. Jedną z nich jest ochrona środowiska. W przypadku, gdy dom nie jest podłączony do kanalizacji, ścieki są zazwyczaj odprowadzane do szamba, które po pewnym czasie musi być opróżnione. Opróżnienie szamba wiąże się z kosztami oraz ryzykiem zanieczyszczenia gruntów i wód. Dzięki podłączeniu domu do kanalizacji miejskiej, ścieki są oczyszczane w oczyszczalniach miejskich, co znacznie ogranicza ilość zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska.

Jak mówi Daniel Bogutyn z firmy KESSEL, kolejną korzyścią jest uniknięcie kary finansowej za brak podłączenia do kanalizacji miejskiej. W niektórych gminach i miastach, niepodłączenie się do kanalizacji miejskiej może skutkować nałożeniem kary finansowej, która w przypadku dłuższego braku podłączenia może sięgnąć nawet kilku lub kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Kary finansowe za brak podłączenia do sieci kanalizacyjnej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciele nieruchomości są zobowiązani do podłączenia swojego domu do sieci kanalizacyjnej, jeśli istnieje taka możliwość. Jeśli nieruchomość znajduje się w obszarze objętym siecią kanalizacyjną, a właściciel nie podłączy swojego domu do sieci w terminie określonym przez władze lokalne, może zostać ukarany grzywną w kwocie pięciu tysięcy złotych, a w przypadku samorządów może to być nawet pięćdziesiąt tysięcy złotych kary. W całym kraju, począwszy od sierpnia 2022 roku, trwają wzmożone kontrole nieruchomości „wyposażonych” w szamba lub przydomowe oczyszczalnie ścieków. Jak wylicza ekspert z firmy KESSEL: „Dane szacunkowe mówią, że w Polsce mamy ponad 10 milionów gospodarstw domowych nie podłączonych do sieci kanalizacyjnej. Skutkuje to niekontrolowanym odprowadzaniem z nich ścieków, z czego około 80 – 90 proc. trafia bezpośrednio do środowiska. Do kontroli wyznaczeni zostali lokalni pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz Straż Miejska. Sprawdzają w jaki sposób odprowadzane są ścieki oraz czy jest prawidłowa dokumentacja w zakresie odbioru nieczystości i zostały zawarte na to stosowne umowy.”

 

Pamiętajmy, że instalacja przepompowni jest zwykle znacznie tańsza niż kara finansowa, a dodatkowo pozwala na korzystanie z kanalizacji miejskiej, co zwiększa wygodę i komfort życia. Idealnym przykładem jest przepompownia Aqualift S 100 firmy KESSEL. Jest to urządzenie dedykowane do przepompowywania ścieków bez fekaliów. Przepompownię możemy ustawiać swobodnie i jest ona wstępnie przygotowana do montażu końcowego w miejscu instalacji. Posiada szczelną zapachowo pokrywę z zamknięciem szybkomocującym – dla łatwej konserwacji. Jest także wyposażona w zbiornik urządzenia z PE, odporny na agresywne ścieki, jak również zawór zwrotny przewodu tłocznego oraz króciec DN 100 do dopływu i pobierania próbek. Co więcej, przepompownia posiada wirnik Vortex z wolnym przelotem dla najwyższego bezpieczeństwa użytkowania.

Przydomowe przepompownie – skuteczne rozwiązanie dla właścicieli nieruchomości

Podsumowując, podłączenie domu do istniejącej sieci kanalizacyjnej z wykorzystaniem przydomowej przepompowni to korzystne rozwiązanie dla naszego domu, środowiska oraz portfela. „Przede wszystkim zapobiega ono skażeniu środowiska naturalnego – gospodarka wodno-ściekowa jest bowiem ważnym elementem ochrony środowiska. Pozwala ona na uniknięcie zanieczyszczenia gleby i wody gruntowej, a wprowadzanie ścieków do rzek, jezior czy morza zagraża nie tylko zdrowiu ludzi, ale również całemu naszemu ekosystemowi.” – podsumowuje ekspert firmy KESSEL.

 

Rozwiązania odwadniające firmy KESSEL zapewniają czyste i bezpieczne odprowadzanie ścieków w ponad 60 krajach – również i w Polsce. Działania przedsiębiorstwa oparte są na dostarczaniu klientom i środowisku jak najlepszej ochrony z wykorzystaniem innowacji technicznych. Od 1963 roku produkty KESSEL chronią ludzi i środowisko poprzez odwadnianie budynków, oczyszczanie ścieków i zapobieganie szkodom spowodowanym przepływem zwrotnym.