Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Finansów podpisało umowę z Polskim Funduszem Rozwoju. Umowa ta otwiera drogę do możliwości prefinansowania inwestycji, które już się rozpoczęły i zostały zgłoszone – w ramach KPO – przez poszczególne resorty. Jej sygnatariuszami są minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda, minister finansów Magdalena Rzeczkowska oraz wiceprezes PFR Bartłomiej Pawlak.