Naukowcy z Uniwersytetu Rzeszowskiego (UR) opracowują metodę dokładnej weryfikacji składu suplementów diety. Projekt dostał dofinansowanie w kwocie 0,5 mln zł w ramach programu grantowego Podkarpackiego Centrum Innowacji (PCI).