Sześciu na dziesięciu Polaków dostrzega pogorszenie swej sytuacji finansowej w średnich i dużych firmach, a nieco więcej (62 proc.) w małych firmach ocenia, że sytuacja finansowa ich rodziny w tym czasie się pogorszyła. Prawie co piąty mówi zaś o znacznym pogorszeniu – informuje Rzeczpospolita .