Wartość handlu cyfrowego w Polsce w 2021 r. wynosiła 27 mld euro, a udział handlu cyfrowego w obrotach ogółem stanowił 17 proc.