Wicepremier , minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk spotkał się z profesorem Texas Agricultural and Mechanical University Jimem Mazurkiewiczem. Zwyczajowo okazją do tych rozmów kierownictwa MRiRW z prof. Mazurkiewiczem jest realizacja programu wymiany młodych rolników Polska–Teksas.

Profesor Jim Mazurkiewicz od ponad 20 lat blisko współpracuje z polskimi uczelniami, instytutami naukowymi oraz przedsiębiorcami. Od 2013 r. – wspólnie z Polskim Związkiem Producentów Roślin Zbożowych i Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – prowadzi program wymiany dla młodych rolników z Polski i Teksasu.

Projekt wymiany dla młodych rolników

Celem tego projektu jest stworzenie młodym rolnikom możliwości wymiany doświadczeń i wiedzy. Rozmowa wicepremiera Kowalczyka z profesorem Mazurkiewiczem posłużyła m.in. omówieniu tegorocznej edycji tego programu, która rozpoczyna się 19 czerwca br.

– Liczymy na kontynuowanie tego programu w kolejnych latach. Chcemy, by tego typu doświadczenia poszerzały horyzonty, a także skutkowały chęcią rozwijania rodzinnych gospodarstw powiedział wicepremier Kowalczyk.

Projekt dla dzieci ze wsi

Wicepremier z uznaniem odniósł się również do informacji o realizowanym w Teksasie projekcie, mającym na celu rozwój kompetencji społecznych u dzieci wiejskich, ich kreatywności oraz samodzielności. Ocenił, że koncepcja jest warta naśladowania w Polsce.

– Działania tego typu skutkują większym przywiązaniem dzieci do gospodarstw, zwiększeniem poczucia sprawczości i odpowiedzialności – stwierdził.

Projekty dla uczelni

Spotkanie było również okazją do dyskusji nt. projektów realizowanych przez Texas A&M University we współpracy z polskimi uczelniami, przede wszystkim Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego – doświadczeń związanych z doradztwem rolniczym oraz realizacji wspólnych projektów badawczych z udziałem nadzorowanych przez MRiRW instytutów naukowych.

Spotkanie wicepremiera Henryka Kowalczyka z profesorem Texas A&M University Jimmym Mazurkiewiczem (fot. MRiRW)