Deficyt w obrotach towarowych handlu zagranicznego po czerwcu 2022 r. wyniósł 11,6 mld euro – podał Główny Urząd Statystyczny.