W latach 2018-2020 proinnowacyjną aktywność podjęło 36,7% przedsiębiorstw przemysłowych oraz 33,0% przedsiębiorstw usługowych – wynika z najnowszego badania GUS. To zdecydowanie więcej niż w poprzednich badaniach na przestrzeni wielu ostatnich lat. Zwiększył się również udział przychodów ze sprzedaży nowych lub znacząco ulepszonych produktów w przychodach przedsiębiorstw.

Znaczący wzrost aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw ma przede wszystkim związek z 2020 rokiem. Był to pierwszy rok pandemii, w którym przedsiębiorcy zmierzyli się z nagłą zmianą realiów gospodarczych. Wzrost aktywności innowacyjnej, większe przychody ze sprzedaży innowacyjnych produktów odnotowało zdecydowanie więcej firm niż dotychczasowych pomiarach GUS. Przedsiębiorstwa, aby sprostać nowym, nieznanym dotychczas wyzwaniom jak przerywanie łańcuchów dostaw, zamknięcie lub istotne ograniczenie sieci sprzedaży czy kontaktów z klientem, wprowadzały innowacyjne rozwiązania produkcyjne czy sprzedażowe – zaznaczają analitycy MRiT.

Nakłady na działalność innowacyjną w latach 2015-2020 (w mld złotych). Przemysł: 2015 - 31,1 mld zł; 2016 - 28,3 mld zł; 2017 - 28 mld zł; 2018 - 23,4 mld zł; 2019 - 23,2 mld zł; 2020 - 20,3 mld zł. Usługi: 2015 - 12,6 mld zł; 2016 - 10,7 mld zł; 2017 - 13,1 mld zł; 2018 - 13,1 mld zł; 2019 - 15,4 mld zł; 2020 - 18,4 mld zł.

I dodają:

Dla gospodarki ważne jest, aby ta ożywiona aktywność innowacyjna została utrzymana w dłuższej perspektywie. Możemy zakładać, że tak się stanie. Polskie przedsiębiorstwa wydały w 2020 roku rekordową kwotę 20,4 mld złotych na badania i rozwój, a zainteresowanie proinnowacyjnymi ulgami podatkowymi (ulga na B+R, ulga IP Box) także było najwyższe od momentu ich powstania. Trend ten zostanie dodatkowo wzmocniony przez rozwiązania Polskiego Ładu, za sprawą których ulga na B+R została zwiększona, a przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z nowych rozwiązań fiskalnych sprzyjających wprowadzaniu innowacyjnych produktów i robotyzacji produkcji.

Wykres przedstawiający przedsiębiorstwa, które wprowadziły innowacje w zależności od liczby pracowników. Przedsiębiorstwa z obszaru przemysłu: 10-49 pracowników: 20,7% przedsiębiorstw; 50-249 pracowników: 36,5% przedsiębiorstw; 250 i więcej pracowników - 61,1%. Przedsiębiorstwa z obszaru usług: 10-49 pracowników: 24,8% przedsiębiorstw; 50-249 pracowników: 37% przedsiębiorstw; 250 i więcej pracowników - 58,1%.

Przedsiębiorstwa, które wprowadziły innowacje produktowe. Przemysł: firmy 10-49 pracowników: 13,3%; 50-249 pracowników 28,2%; 250 i więcej pracowników 48,8%. Usługi: 10-49 pracowników: 10,7%; 50-249 pracowników 16,5%; 250 i więcej pracowników 28,6%