Bezpieczeństwo energetyczne Polski, w tym dążenie do neutralności klimatycznej i suwerenność energetyczna, to główny temat rozmów minister klimatu i środowiska Anny Moskwy oraz ambasadora RP w Australii Lloyda Brodricka. Spotkanie odbyło się 12 kwietnia 2022r. w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Jak podkreśliła podczas spotkania minister Anna Moskwa, Polska liczy na partnerską współpracę z Australią w zakresie pozyskiwania surowców energetycznych.

Suwerenność energetyczna to nasz główny cel, dlatego przyśpieszamy odejście od węglowodorów importowanych z Rosji. Musimy ponieść te wysiłki, nie tylko w ramach solidarności z Ukrainą, ale też dla wzmocnienia naszego krajowego bezpieczeństwa energetycznego

– powiedziała.

Szefowa resortu klimatu i środowiska wskazała, że Polska aktualizuje obecnie „Politykę energetyczną Polski do 2040 r.”. Polska uniezależnia się od importu węglowowodorów z Rosji, a w marcu 2022 r. Rada Ministrów przyjęła założenia do aktualizacji „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.”.

Modyfikacja polityki energetycznej pozwoli nam zrealizować główny cel jakim jest zagwarantowanie bezpieczeństwa energetycznego, przy zapewnieniu konkurencyjności gospodarki i zmniejszeniu oddziaływania sektora energii na środowisko

– zaznaczyła minister.

Dlatego do istniejących filarów PEP2040 dodaliśmy suwerenność energetyczną. Jesteśmy zdeterminowani i podejmujemy zdecydowane działania, które pozwolą Polsce na odejście od importu surowców energetycznych z Rosji jeszcze w tym roku

– dodała.

Podczas rozmowy minister Anna Moskwa zwróciła także uwagę na strategiczne znaczenie paliw kopalnych dla rozwoju gospodarki światowej oraz partnerską rolę Australii nie tylko w zakresie bieżących wyzwań energetycznych pomiędzy naszymi krajami, ale także w zakresie sprawiedliwej transformacji klimatycznej.