W Ministerstwie Klimatu i Środowiska, 8 kwietnia 2022 r., odbyło się spotkanie z przedstawicielami chorwackiej grupy międzyparlamentarnej, w którym uczestniczył wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński. Rozmowy dotyczyły perspektywy całkowitego uniezależnienia od importu surowców z Rosji, polsko-chorwackiej współpracy w obszarze energetyki, jak również współpracy energetycznej w obszarze Trójmorza.

Inicjatywa Trójmorza jest sztandarowym przykładem współpracy polsko-chorwackiej i dotyczy rozwoju współpracy w obszarze Adriatyku-Bałtyku-Morza Czarnego, zarówno wewnątrz UE, jak i w szerszej przestrzeni transatlantyckiej. Trójmorze powołane jako forum współpracy 12 państw: Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier, działa dla zacieśniania współpracy w regionie Europy Środkowej, w tym przede wszystkim w obszarze energetyki, transportu, cyfryzacji i gospodarki.

Spotykamy się w szczególnie trudnym czasie, dlatego tym bardziej podkreślam jak ważna jest jedność i solidarność wśród krajów unijnych w celu zakończenia tej nieuzasadnionej rosyjskiej agresji Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. Ta wojna pokazała nam, jak ważna jest niezależność energetyczna. Dzisiejsze spotkanie stanowi także okazję do zidentyfikowania potencjalnych obszarów współpracy polsko-chorwackiej w zakresie bezpieczeństwa energetycznego

– powiedział wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński.

Kwestie regionalnego bezpieczeństwa energetycznego i współpracy pomiędzy państwami Europy Środkowo-Wschodniej są obecnie kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Rząd RP od wielu lat konsekwentnie realizuje strategię dywersyfikacji źródeł dostaw gazu, która pozwoli na całkowite budowanie systemu bezpieczeństwa jego dostaw w oparciu o inne kierunki niż wschodni.

­ Odcięcie się od dostaw surowców z Rosji ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski i całej UE

– podkreślił wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński.

Zarówno Polska, jak i Chorwacja stoją w obliczu fundamentalnych zmian w zakresie transformacji energetycznej. Obecna sytuacja spowodowana rosyjską agresją na Ukrainę skłania do podejmowania stanowczych ruchów w celu uniezależnienia się od rosyjskich surowców. Podstawą działań jest m.in. dywersyfikacja źródeł energii, a także odnawialne źródła energii. Już teraz niektóre państwa członkowskie UE weryfikują swoje poprzednie decyzje dotyczące wycofywania energii jądrowej.

Liczymy na aktywność i wsparcie Chorwacji w kształtowaniu polityki UE w tym zakresie

– zaznaczył wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński.