Senat poparł bez poprawek ustawę, której celem jest pomoc rolnikom najbardziej poszkodowanym na skutek wojny na Ukrainie. Dotyczy to rolników utrzymujących świnie w tzw. cyklu zamkniętym, tj. produkujących prosięta. Maksymalne wsparcie – to 70 tys. tys. zł.