28 lutego br. minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk oraz Marcin Romanowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, podpisali porozumienie o współpracy. Celem inicjatywy jest poszerzenie pomocy dla sportowców dotkniętych przestępstwami.

Zwiększenie dostępności pomocy dla sportowców będących ofiarami przestępstw, świadków i ich bliskich oraz przeciwdziałanie przyczynom przestępczości w obszarze sportu – to idea przyświecająca podpisanemu w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki porozumienia.

Sport musi być bezpieczny dla dzieci i młodzieży. Nie ma naszej zgody ani tolerancji dla zachowań niepożądanych wobec nieletnich. Dotrzymujemy słowa i chcemy aktywnie przeciwdziałać przyczynom przestępczości także w obszarze sportu. Aby otoczyć dzieci i młodzież jak najlepszą opieką, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznych warunków uprawiania sportu, nawiązujemy dziś współpracę z Ministerstwem Sprawiedliwości, będącym dysponentem Funduszu Sprawiedliwości. Funduszu, który służy także wsparciem dla pokrzywdzonych sportowców

– mówi minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk.

W ramach podpisanego porozumienia podejmowane będą działania polegające w szczególności na:

  • zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia dla osób realizujących zadania w ramach sieci pomocy pokrzywdzonym, świadkom oraz osobom im najbliższym (tj. osób pierwszego kontaktu, nauczycieli, trenerów, prawników, psychologów, koordynatorów) w zakresie przybliżenia zindywidualizowanych potrzeb sportowców będących pokrzywdzonymi, ze szczególnym uwzględnieniem małoletnich pokrzywdzonych  przestępstwami przeciwko wolności seksualnej;
  • rozpowszechnieniu wśród sportowców, ich rodzin, a także wśród rodziców i opiekunów małoletnich sportowców, informacji o możliwości uzyskania pomocy, w tym pomocy prawnej i psychologicznej ze środków Funduszu Sprawiedliwości w sytuacji pokrzywdzenia przestępstwem;
  • zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia dla działaczy i sympatyków sportu w  zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości w obszarze sportu oraz możliwości uzyskania pomocy ze środków Funduszu Sprawiedliwości przez osoby pokrzywdzone przestępstwem;
  • wymianie informacji, w tym analiz i badań, mających wpływ na zwiększenie dostępności pomocy pokrzywdzonym przestępstwem sportowcom oraz przeciwdziałanie przyczynom przestępczości w obszarze sportu.