W e-Urzędzie Skarbowym będzie można automatycznie uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub o wysokości dochodu podatnika – wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia o e-US.