Postępuje budowa drogi ekspresowej S52 Północnej Obwodnicy Krakowa. Obecnie prace koncentrują się przede wszystkim na wzmacnianiu gruntów, ale w niektórych miejscach rozpoczęły się już roboty bitumiczne. Jeszcze w lipcu tego roku planowane jest ukończenie wykopu podstropowego w krótszym tunelu. Największe zaawansowanie (58 proc.) osiągnięto przy realizacji obiektów mostowych. Kontrakt o wartości przeszło 1,4 mld zł realizuje konsorcjum firm Gulermak z Turcji i Mosty Łódź.

– Północna Obwodnica Krakowa to przykład inwestycji, której realizacja jest efektem olbrzymiej determinacji i zaangażowania obecnego rządu. Zdeklarowaliśmy, że ta droga powstanie i dotrzymujemy słowa. Wpisaliśmy jej przebieg do sieci dróg krajowych i przystąpiliśmy do realizacji. Droga ekspresowa S52 pozwoli na odciążenie omijającej Kraków od południa autostrady A4, której przepustowość jest na wyczerpaniu. Pozwoli także na wprowadzenie ruchu tranzytowego z północnej części miasta i aglomeracji krakowskiej – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Ponad 12 km drogi ekspresowej

W ramach inwestycji wybudowana zostanie dwujezdniowa droga ekspresowa S52 od węzła Modlnica (z rozbudową węzła) do węzła Kraków Mistrzejowice, o długości ok. 12,5 km. Każda jezdnia będzie miała po trzy pasy ruchu. Powstaną tunele pod rzeką Prądnik i miejscowością Zielonki o długości 653 m oraz pod wzgórzem w Batowicach o długości 496 m. Pod wzgórzem Syberia na terenie Krakowa powstanie tunel o długości 95 m.

W ciągu trasy ekspresowej powstanie 27 obiektów inżynierskich, 4 km murów oporowych oraz 25 km dróg dojazdowych do obsługi przyległych terenów. W ramach zadania powstaną cztery węzły drogowe:

  • Modlnica – do istniejącego węzła dobudowane zostaną cztery łącznice,
  • Zielonki – węzeł na skrzyżowaniu S52 POK z ulicami: Na Zielonki w Krakowie, Ks. Adama Zięby, Waliszewskiego, Na Popielówkę w Zielonkach i projektowaną przez Samorząd Województwa Trasą Wolbromską,
  • Węgrzce – w miejscu skrzyżowania z DK7 i Al. 29-go listopada w Krakowie
  • Batowice – w miejscu skrzyżowania S52 i ul. Karola Wojtyły w Batowicach (droga powiatowa 2293K).

Postęp prac

W ramach robót ziemnych wykonano około 793 tys. m3 wykopów oraz 390 tys. m3 nasypów. Wzmacniane jest podłoże, wymieniono ponad 90 proc. gruntów, wykonano dreny i kolumny żwirowe. Pierwsza warstwa podbudowy bitumicznej położona została na odcinku pomiędzy tunelem w Zielonkach a wiaduktem w ciągu ul. Dożynkowej w Krakowie. Natomiast w rejonie miejscowości Węgrzce trwają przygotowania do ułożenia drugiej warstwy podbudowy bitumicznej na odcinku ok. 400 m.

Trwają intensywne roboty żelbetowe na obiektach inżynierskich (wiadukty, mosty, tunele, konstrukcje oporowe). Dotychczas wbudowano około 140 tys. m3 mieszanki betonowej oraz zamontowano ok. 16 tys. ton stali zbrojeniowej.

Na większości obiektów mostowych wykonane zostało posadowienie, fundamenty i podpory. Obecnie te obiekty znajdują się w fazie realizacji ustroju nośnego. Są też takie obiekty, na których ułożono krawężniki, zamontowano deski gzymsowe i zabetonowano kapy chodnikowe. Takie prace wykonano na wiadukcie w ciągu ul. B4 w Węgrzcach, wiadukcie nad linią kolejową w Batowicach czy na najdłuższym moście na tej inwestycji w Bosutowie (560 m długości), nad suchym zbiornikiem i ul. Krakowską.

W tunelu o długości 496 m, wykonanym pod wzgórzem w Batowicach, trwa wykop podstropowy. Wykopano 75 proc. materiału ziemnego i w lipcu planowane jest zakończenie tych robót. Natomiast na budowie tunelu pod rzeką Prądnik i ul. Krakowskie Przedmieście w Zielonkach, o długości 653 m, wykonywane są ściany szczelinowe i strop. W sezonie wakacyjnym planowane jest tu rozpoczęcie wykopu podstropowego, od strony wschodniej. Obiekt ma ukończone ściany szczelinowe w 85 proc.

Przy węźle Modlnica powstaje obwód utrzymania drogi, w tym budynki: biurowo-administracyjny i warsztatowo-garażowy. Zakończono wykonywanie nasypu dla całego terenu obwodu.

Kraków będzie miał pełną obwodnicę

S52 POK zostanie połączona węzłem Mistrzejowice z drogą ekspresową S7. Ciąg obwodnic połączy wszystkie wyloty dróg krajowych po północnej stronie miasta (A4, DK79, DK94, S7) i usprawni przemieszczanie się od strony zachodniej w kierunku północnym (Kielce, Warszawa), zachodnim (Katowice, Wrocław), wschodnim (Tarnów, Rzeszów) bez konieczności przejazdu przez zatłoczone miasto. Nowa trasa przejmie ruch tranzytowy, jak również część ruchu miejskiego, obecnie przechodzącego przez północną część miasta drogą krajową nr 79. Według prognoz na nowym odcinku już w roku 2025 ruch przekroczy średnio 30 tys. poj./dobę.