Inwestycja w infrastrukturę to nie jest zbędny wydatek, ale najlepsza inwestycja w komfort życia mieszkańców i poprawę bezpieczeństwa. To także zwiększenie ruchu turystycznego i możliwości rozwoju gospodarczego. Premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w otwarciu obwodnicy Smolajn w ciągu drogi krajowej nr 51 w województwie warmińsko-mazurskim. To pierwsza inwestycja z Programu budowy 100 obwodnic przekazana kierowcom. Przewiduje on realizację w całej Polsce 100 zadań o łącznej długości ok. 820 km. Na realizację programu rząd przeznaczy 28 mld zł.

– To jest nasz konsekwentny program – bezpieczna Polska, silna Polska, bliska ludziom – powiedziała premier. Jak dodał, programy takie jak ten to inwestycje, które stanowią odpowiedź na wyzwania dzisiejszych czasów. Dzięki nim wzrost gospodarczy będzie szybszy, bardziej zrównoważony i sprawiedliwy.

Rozwój kraju i poprawa bezpieczeństwa

– Ta mapa dróg, to jest mapa postępu. Widzimy wyraźnie jak w ślad za nowymi drogami przychodzą do kolejnych powiatów i gmin nowi przedsiębiorcy – kontynuował premier Mateusz Morawiecki.

Budowa obwodnic miast zapewni efektywne funkcjonowanie drogowego transportu osobowego i towarowego. To także poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości życia mieszkańców.

Poprawa przepustowości drogowych to jeden z kluczowych elementów, które mogą zwiększyć dynamikę rozwoju zarówno regionów, jak i całego kraju. Przez łatwiejszy, szybszy i tańszy przepływ towarów oraz usług.

28 mld zł na realizację Programu budowy 100 obwodnic

Poprawa bezpieczeństwa, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej – to główne cele Programu budowy 100 obwodnic. W ramach programu w całej Polsce powstanie 100 zadań o łącznej długości ok. 820 km. Na jego realizację rząd przeznaczy 28 mld zł. Program przyczyni się również do powstania nowych miejsc pracy oraz rozwoju firm wykonujących inwestycje drogowe.

W programie zostały ujęte zadania na różnym etapie przygotowania. Wybór obwodnic do realizacji odbywał się przy uwzględnieniu m.in. natężenia ruchu, stanu bezpieczeństwa, poprawy dostępności połączeń z państwami sąsiednimi oraz koniecznością zachowania zrównoważonego rozwoju kraju.

Obwodnica Smolajn – o inwestycji

Na dwa miesiące przed terminem została udostępniona do ruchu niemal 2 km obwodnica Smolajn w ciągu drogi krajowej nr 51. To pierwsza obwodnica zrealizowana w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Dzięki obwodnicy będzie mniejszy ruch komunikacyjny w miejscowości. Poprawi się komfort jazdy oraz bezpieczeństwo podróżnych i mieszkańców.

Inwestycja obejmowała rozbudowę drogi w istniejącym i częściowo nowym śladzie. Wybudowano m.in. dodatkowe jezdnie do obsługi terenów przyległych, ciąg pieszo-rowerowy, chodniki, dwie zatoki autobusowe oraz przejścia dla pieszych.

 

 

Wideo