Koła Gospodyń Wiejskich to piękna, polska tradycja, która łączy przeszłość i teraźniejszość. Dlatego rząd przekazuje pomoc finansową na realizację celów statutowych KGW. W tym roku postanowiliśmy przeznaczyć na wsparcie tej działalności 70 mln zł. Organizujemy także m.in. konkursy kulinarne dla Kół Gospodyń Wiejskich pod nazwą Bitwa Regionów. Konkurs organizowany w Myśliwcu, w woj. kujawsko-pomorskim, odwiedził premier Mateusz Morawiecki.

Powinniśmy być dumni z polskiej wsi

„Wieś i Koła Gospodyń Wiejskich to wspaniała ostoja polskiej tradycji” – zaznaczył szef rządu. „Nie mamy się czego wstydzić i nigdy nie powinniśmy się wstydzić polskiej wsi” – dodał.

Jak podkreślił premier, panie z Kół Gospodyń Wiejskich podtrzymują polską tradycję, kulturę i wiarę. „Jesteśmy z nich dumni, bo one wyznaczają nam drogę ku przyszłości” – powiedział.

Wsparcie Kół Gospodyń Wiejskich

1 kwietnia 2022 r. ruszył nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej z budżetu państwa na realizację celów statutowych KGW. W tym roku rząd postanowił przeznaczyć na ten cel 70 mln zł. Rok temu kwota ta wyniosła 55,8 mln zł.

To już piąty rok, w którym Koła Gospodyń Wiejskich mogą ubiegać się o wsparcie finansowe, dzięki specjalnej ustawie o ich działalności. W Polsce zarejestrowanych jest blisko 11 tys. Kół Gospodyń Wiejskich.

Bitwa Regionów

Obecnie trwa VIII edycja konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich. Organizatorem turnieju jest minister rolnictwa i rozwoju wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, przy wsparciu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Łącznie zaplanowano 257 wydarzeń, w tym 240 powiatowych, 16 wojewódzkich i 1 ogólnopolski finał.

Celem konkursu jest m.in. promowanie regionalnych potraw, a także bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych. Chodzi także o promowanie i informowanie o produktach rolnych i żywnościowych, a także wspieranie Kół Gospodyń Wiejskich, w szczególności w zakresie aktywizacji wspólnot i społeczności lokalnych.

Wideo