W poniedziałek w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku premier Mateusz Morawiecki wziął udział w V Konwencie Morskim. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Polak Potrafi”. Konwent Morski skupia ekspertów z branży gospodarki wodnej, którzy rekomendują i zgłaszają projekty w celu wzmocnienia gospodarki morskiej. W trakcie Konwentu szef polskiego rządu wręczył Medale Stulecia Odzyskania Niepodległości osobom zasłużonym dla regionu, związanym z odzyskaniem niepodległości i zaangażowanym na rzecz przemian demokratycznych.

Konwent Morski

To organ doradczy ministra infrastruktury, który składa się z ekspertów z branży gospodarki morskiej. Jednym z zadań Konwentu jest opiniowanie kierunków działania resortu w obszarze gospodarki morskiej. Rekomenduje również inicjatywy i zgłasza projekty, które powinny być realizowane przez Ministerstwo Infrastruktury. Konwent Morski jest również centrum analiz na rzecz wzmocnienia polskiej gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Prace Konwentu cechuje umiejętność formułowania celnych diagnoz, wniosków i wskazywanie możliwych kierunków działania branży morskiej.

– Wierzę w to bardzo głęboko, że tutaj podczas tych Konwentów Morskich, na tym V Konwencie Morskim, ale też podczas wielu dyskusji, debat i kongresów inicjowanych przez państwa – kongresów dotyczących spraw morza – rodzi się coś niezwykłego – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Od końca 2015 r. staramy się wzmacniać gospodarkę morską. Podejmowane działania przekładają się na wzmocnienie portów z lepszym dostępem od strony morza i lądu. Wraz z tym prowadzone są wielomiliardowe inwestycje infrastrukturalne. Infrastruktura morska, w tym porty morskie, wzmacniają Polskę w wielu wymiarach.

Rozwój gospodarki wodnej

Polskie stocznie realizują kontrakty dla armatorów. Budują promy pasażersko-samochodowe dla Polskiej Żeglugi Morskiej i Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. Dzięki temu sukcesywnie poprawia się kondycja polskich spółek żeglugowych.

– To wybrzeże jest wielką szansą, ponieważ od Szczecina po Elbląg, przez nasze wspaniałe Trójmiasto, tworzymy i będziemy tworzyć kolejne komponenty całego przemysłu morskiego, który będzie z kolei potem kołem zamachowym całego przemysłu polskiego. Jest gwarantem bezpieczeństwa, bo dzięki temu, że udało się utrzymać pewien potencjał i wiarę w to, że polski przemysł jest potrzebny, będziemy inwestować coraz więcej – zapowiedział premier.

Od końca 2016 r. zyskaliśmy skuteczne wsparcie w postaci Konwentu Morskiego. Działania Konwentu w ciągu minionych pięciu lat dotyczyły m.in. kwestii związanych z budową drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Ważne jest wykorzystanie potencjału polskich portów morskich oraz rozwój morskiej energetyki wiatrowej. Cały czas zwiększamy konkurencyjność polskich przedsiębiorstw żeglugowych.

Finansowanie przemysłu morskiego

Pieniądze pochodzą m.in. z budżetu państwa, które umożliwiają wielomiliardowe inwestycje. Skutkuje to wzrostem gospodarczym. Powiązanie budżetu państwa z biznesem zewnętrznym, pomoże zwielokrotnić przychody, ale również umożliwi przekierowanie ogromnych mas ładunkowych do Polski. To jest nasz cel.

– Wierzę, że wszyscy państwo rozumiecie szanse, jakie morze nam daje. Ja te szanse oczywiście również dostrzegam, dlatego cieszę się, że zaczęliśmy nasze rządy od naprawy systemu finansów publicznych, naprawy po prostu budżetu państwa polskiego – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Koncepcja bezpieczeństwa morskiego

W ramach strategii koncepcji bezpieczeństwa morskiego Rzeczpospolitej Polskiej realizowany jest Program Miecznik, który zakłada budowę trzech fregat. Za nie odpowiada Konsorcjum Polskich Stoczni. Jest to jeden z największych kontraktów w historii polskiego przemysłu zbrojeniowego. Konwent Morski dał wiele cennych inspiracji i fachowo doradzał w podejmowaniu wszystkich wyzwań.

– To wszystko, od czego zaczyna się rozwój kraju, zależy także od przemysłu okrętowego – podkreślił szef polskiego rządu. I dodał: – bardzo dobrze, że przedstawiliście to panowie właśnie w taki sposób, konkretnie zakotwiczając te nasze dzisiejsze dylematy bezpieczeństwa w tej sytuacji związanej z agresją Rosji na Ukrainę, z bezpieczeństwem akwenu bałtyckiego i tym wszystkim, co wiąże się również z naszą kompetencją w ramach Paktu Północnoatlantyckiego.

Wręczenie medali

Podczas Konwentu premier Mateusz Morawiecki wręczył Medal Stulecia Odzyskania Niepodległości. To polska odznaka okolicznościowa ustanowiona uchwałą Rady Ministrów z 8 maja 2018 roku dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania niepodległości oraz na pamiątkę odrodzenia Państwa Polskiego. Honorowane są nim osoby zasłużone dla regionu, związane z odzyskaniem niepodległości i zaangażowane na rzecz przemian demokratycznych. Wyróżnienie otrzymały osoby, które swoją postawą rozsławiały dobre imię Polski, aktywnie włączyły się w budowę wspólnoty i wzmacniały suwerenność oraz tożsamość narodową.

Wideo