Relacje dwustronne oraz rosyjska agresja wymierzona w Ukrainę to główne tematy rozmów podczas polsko-słowackich konsultacji międzyrządowych pod przewodnictwem premierów Mateusza Morawieckiego i Eduarda Hegera. Oba rządy uznają nielegalną i niesprowokowaną napaść na Ukrainę za najpoważniejsze wyzwanie dla europejskiego bezpieczeństwa oraz wyrażają poparcie dla niepodległości i suwerenności Ukrainy. Konsultacje były prowadzone również w obszarach: spraw zagranicznych, spraw wewnętrznych, środowiska, gospodarki, energii, transportu, polityki regionalnej, rolnictwa, polityki rodzinnej i społecznej. Spotkanie zakończyło się podpisaniem wspólnej deklaracja z okazji III Polsko–Słowackich Konsultacji Międzyrządowych.

Bezpieczeństwo Europy zależy dziś od siły Europy Środkowo-Wschodniej

Głos Polski i Słowacji liczy się niezwykle mocno i jest tym ważniejszy im bardziej spójny – mówił premier dziękując za owocne rozmowy.

Podczas rozmów Polska i Słowacja mówiły jednym głosem o tym, co dzieje się za wschodnią granicą, o wyzwaniach strategicznych z tym związanych, a także o szansach na rozwój naszego regionu, ale również Europy Środkowej.

Jak podkreślił premier Morawiecki, wojna w Ukrainie wraz z okrucieństwem przywołuje obrazy z przeszłości, które miały już nie wrócić. Rosja nie rozpoczęła tylko wojny militarnej, uderzyła w bezpieczeństwo energetyczne i żywnościowe i doprowadziła do gigantycznej inflacji.

Szef polskiego rządu wskazał, że gdyby wszystkie państwa Zachodniej Europy tak twardo stawiały sprawy i walczyły o pokój, jak walczą dzisiaj Ukraińcy o suwerenność swojego państwa, to wojna byłaby już dawno skończona.

– Być dzisiaj z Ukrainą, w tych najczarniejszych czasach, to jest nasz obowiązek. Ukraina, Ukraińcy walczą przecież także o spokój i pokój w tej części Europy, a może nawet w całej Europie. Aby te czarne chmury nie nadeszły nad nasze terytorium, dziś musimy jak najmądrzej, wspólnie pomagać naszym ukraińskim sąsiadom – podsumował premier Mateusz Morawiecki.

Deklaracja z okazji III Polsko–Słowackich Konsultacji Międzyrządowych

Dobrosąsiedzkie współdziałanie jest jednym z podstawowych warunków pomyślnej polityki europejskiej i zagranicznej. Dialog i zrozumienie są ważnymi narzędziami dalszego wszechstronnego rozwoju – czytamy w deklaracji podpisanej podczas spotkania.

Obecne wyzwania stojące przed nami w zmieniającym się i coraz bardziej nieprzewidywalnym świecie wymagają naszego większego zaangażowania. Podkreślają znaczenie współdziałania, solidarności i spójności. Pokazują prawdziwą wartość partnerstw i sojuszy – napisano w dokumencie.

W podpisanej deklaracji oba kraje potępiły atak Rosji na naszego wspólnego sąsiada. Wezwały Federację Rosyjską do natychmiastowego zakończenia wojny i bezwarunkowego wycofania wszystkich sił z terytorium Ukrainy. Wyraziły pełne poparcie dla niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową.

Oba kraje, jako członkowie UE i NATO potwierdziły gotowość do dalszego wzmacniania transatlantyckiej jedności. Wyraziły też nadzieję, że czerwcowy szczyt NATO w Madrycie, przyjmując nową Koncepcję Strategiczną, potwierdzi zbiorową obronę sojuszników jako wiodące zadanie Sojuszu i doprowadzi do stałego wzmocnienia obecności sił NATO na wschodniej flance, od Bałtyku po Morze Czarne.

Uniezależnienie się od rosyjskiego gazu

Rozmawialiśmy dziś o tym, jak pomóc Słowacji uniezależnić się od rosyjskiego gazu – powiedział szef rządu, dziękując jednocześnie Słowacji za jej znakomitą postawę w tym temacie, choć zależność od gazu ma większą niż w przypadku Polski. Jak dodał – na tym polega solidarność.

– Przyszłość naszych źródeł energetycznych, ropy naftowej i gazu jest dla nas niezwykle istotne. Dlatego w tej dziedzinie Polska jest dla nas partnerem kluczowym. W tej chwili kończy się budowa połączenia gazowego między Polską a Słowacją. Oczekujemy, że w już w lipcu 2022 r. dojdzie do uruchomienia testowego – powiedział premier Słowacji Eduard Hegera.

Materiały

Deklaracja z okazji III Polsko–Słowackich Konsultacji Międzyrządowych
Deklaracja​_z​_okazji​_III​_Polsko–Słowackich​_Konsultacji​_Międzyrządowych.pdf 0.38MB

Wideo