Nowe kompetencje szefa UOKiK zawarto w projektowanej nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, której celem jest wdrożenie unijnego rozporządzenia CPC.