Na ostatniej Radzie Ministrów zapadła decyzja, aby stworzyć system, który umożliwiłby zakup nawozów po umiarkowanej cenie. Pracujemy nad rozwiązaniem, aby ulżyć producentom nawozów przy zakupie gazu – powiedział wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk w radiowej Jedynce.