W Służewskim Domu Kultury odbyła się ogólnopolska inauguracja 19. edycji programu Święto Drzewa pod patronatem Prezydenta m.st. Warszawy. W ramach tej inicjatywy stołeczny Zarząd Zieleni oraz Klub Gaja już od 5 lat prowadzą akcję edukacyjną dla placówek oświatowych „Warszawskie Święto Drzewa – Milion Drzewa dla Warszawy”. Przedszkola i szkoły otrzymały sadzonki lip, klonów, jarząbów i dzikich jabłoni. Nasadzono też drzewa pamięci Marii Janion.

Warszawa od kilkunastu lat jest partnerem Święta Drzewa, a od kilku warszawski Zarząd Zieleni organizuje akcję edukacyjną „Warszawskie Święto Drzewa – Milion Drzew dla Warszawy”. Święto Drzewa to program edukacji ekologicznej Klubu Gaja na temat ochrony środowiska i klimatu, poparty realnym działaniem – sadzeniem i ochroną drzew. Co roku wsparcie otrzymują inicjatywy realizowane w ramach tego programu na terenie stolicy. Ich efektem są nowe nasadzenia drzew i krzewów, lokalne działania dla drzew i opieka nad nimi. W działania proekologiczne angażowani są m.in. mieszkańcy, szkoły, przedszkola, samorządy, instytucje. W rezultacie w ciągu 18 lat trwania akcji i przy wsparciu ponad 760 tys. osób posadzono łącznie ponad 942 tys. drzew i zebrano ponad 5100 ton makulatury. Inauguracja kolejnych edycji ma miejsce około 10 października, kiedy to przypada Światowy Dzień Drzewa. Hasło przewodnie tegorocznej, dziewiętnastej już edycji akcji Święto Drzewa brzmi „Dla przyrody”.

Warszawa wspiera program Święto Drzewa m.in. poprzez działania na rzecz ochrony drzew i powiększania drzewostanu. W zeszłym roku posadziliśmy 210 tys. drzew przy ulicach, na skwerach, w parkach, w lasach. Powierzchnię lasów miejskich zwiększyliśmy przez ostatnie trzy lata o 100 ha – mówi Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m.st. Warszawy. Podkreśla znaczenie wysokich standardów pielęgnacji drzewostanu i zieleni niskiej wprowadzonych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy. – Jako pierwsze miasto w Polsce opracowaliśmy Mapę Koron Drzew dla całego terenu miasta. Narzędzie to umożliwia nam diagnozę kondycji drzew, ocenę klasy ryzyka i obliczenie pokrycia koronami drzew poszczególnych rejonów stolicy – dodaje Justyna Glusman.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, w tym młodzieży za zaangażowanie w działania na rzecz zazieleniania miasta. Warto uświadamiać uczniów, że zawód ogrodnika jest interesujący i daje dużą satysfakcję. W ciągu ostatnich lat w naszej akcji „Warszawskie święto drzewa – Milion drzew dla Warszawy” organizowanej przy współpracy z Klubem Gaja wzięło udział ponad 400 placówek, a uczestnicy otrzymali ok. 5 tys. sadzonek drzew i krzewów. W tym roku otrzymają kolejne 3 tys. sadzonek drzew – podkreśla Kamila Nowocin, zastępca dyrektora Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

Podczas inauguracji Święta Drzewa przy Służewskim Domu Kultury posadzono wspólnie dwa duże drzewa – dąb i lipę – dla upamiętnienia wybitnej znawczyni literatury romantycznej, prof. Marii Janion. – Dąb przez swą długowieczność, lipa przez zdolność samoodradzania się – od starożytności symbolizują nieśmiertelność. Posadzone drzewa mają trwać i rosnąć w intencji wartości, które wyznawała profesor i roztaczać opiekę nad młodymi ludźmi zainteresowanymi czytaniem, pisaniem, rozumieniem – tłumaczy Kazimiera Szczuka, historyczka literatury i nauczycielka. W sadzeniu brali udział m.in. ambasadorzy programu – aktorzy Dagmara Bąk i Bartłomiej Topa.

Gościem tegorocznej inauguracji Święta Drzewa była Georgiana Keable, wykładowczyni sztuki opowiadania na Uniwersytecie w Oslo. Keable wyszukuje historie, które mówią o naszej relacji z naturą. Podczas wydarzenia wręczone zostały nagrody dla najaktywniejszych uczestników „Święta Drzewa” – laureatów konkursu Czarodziejskie Drzewo i Drzewo Roku. Drzewem Roku został Dąb Dunin w Przybudkach (gmina Narew, woj. podlaskie), na który oddano ponad 7 tys. głosów.

Do 19. edycji Święta Drzewa może dołączyć każdy – osoby indywidualne, a także placówki oświatowe, samorządy, instytucje, organizacje społeczne, wspólnoty mieszkańców czy firmy. Zgłosić udział w programie można wypełniając formularz – Klub Gaja formularz zgłoszeniowy (swietodrzewa.pl). Natomiast placówki oświatowe zainteresowane akcją „Warszawskie Święto Drzewa – Milion Drzew dla Warszawy” mogą dowiedzieć się, jak przystąpić do inicjatywy ze strony Zarządu Zieleni m.st. Warszawy: zzw.waw.pl/2021/09/20/wlacz-sie-do-akcji-warszawskie-swieto-drzewa-milion-drzew-dla-warszawy/

fot. ZZW Krzysztof Babicki