Zasady uruchamiania unijnych środków przeznaczonych na wsparcie rolnictwa w Polsce określa ustawa o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (WPR) na lata 2023-2027, której projekt znalazł się w wykazie prac legislacyjnych rządu.