Ruszył projekt „Zdrowe Życie” poświęcony profilaktyce zdrowotnej. Latem i jesienią Polacy będą mogli przeprowadzić bezpłatne badania i skorzystać z konsultacji lekarskich w Mobilnych Strefach Zdrowia. – Poziom udziału Polaków w badaniach przesiewowych wynosi zaledwie 30 proc. Poprzez projekt „Zdrowe Życie” chcemy pokazać, jak ogromną inwestycją w swoje zdrowie jest profilaktyka – mówił podczas inauguracji minister zdrowia Adam Niedzielski.

– Trzeba pamiętać, że bezpieczeństwo militarne i polityczne to nie wszystko. Niezwykle ważne dla nas wszystkich jest bezpieczeństwo zdrowotne nasze i naszej rodziny. Obowiązkiem rodziców, dzieci jest to, aby troszczyć się o siebie wzajemnie, ale także o samego siebie, by własnymi siłami dbać o bezpieczeństwo rodziny – przekonywał podczas inauguracji projektu prezydent Andrzej Duda.

Projekt „Zdrowe Życie”, zainaugurowany 3 czerwca, został przygotowany wspólnie przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Grupą PZU. Honorowym patronatem objęła go Para Prezydencka. Program zakłada m.in. bezpłatne specjalistyczne badania i konsultacje w Mobilnych Strefach Zdrowia, edukację zdrowotną oraz promocję programów profilaktycznych.

– Obserwacja sytuacji zdrowotnej Polaków pokazała, że potrzebne są zmiany w polityce zdrowotnej państwa. Konieczne jest promowanie badań profilaktycznych – mówił minister Adam Niedzielski. – Musimy odejść od utożsamiania zdrowia wyłącznie z medycyną naprawczą, a położyć nacisk na zmianę postaw społeczeństwa.

Z raportu GUS wynika, że badania profilaktyczne wykonuje mniej niż połowa Polaków. Z badań przesiewowych korzysta zaledwie ok. 30 proc. Tymczasem aż 60 proc. zgonów u osób poniżej 75 roku życia można byłoby uniknąć dzięki działaniom profilaktycznym z obszaru zdrowia publicznego (40 proc.) oraz wczesnej diagnostyki i leczenia (20 proc.).

– Blisko połowa zgonów Polaków spowodowana jest czynnikami ryzyka, na które mamy wpływ – przekonywał Adam Niedzielski. – Aby działania profilaktyczne były skuteczne, a informacje o nich trafiły do obywateli, konieczne są kampanie informacyjne i edukacyjne na rzecz profilaktyki i kształtowania postaw prozdrowotnych.

Projekt „Zdrowe Życie” ma przekonać Polaków do regularnych badań. W południe 3 czerwca prezydent Andrzej Duda otworzył Mobilną Strefę Zdrowia – chętni będą tu mogli skorzystać z bezpłatnych badań specjalistycznych i konsultacji lekarskich. Po inauguracji akcji w Warszawie Mobilna Strefa Zdrowia ruszy w Polskę. W wybrane weekendy latem i jesienią w dziewięciu miastach Polski będzie można bezpłatnie zrobić specjalistyczne badania – zmierzyć poziom cukru, ciśnienie krwi, wykonać mammografię, USG płuc, spirometrię czy EKG.