Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk oraz sekretarz stanu Anna Gembicka wzięli udział w uroczystości wręczenia nagród w XII edycji konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”.

Głównym organizatorem przedsięwzięcia jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), a patronem honorowym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wicepremier Henryk Kowalczyk, witając się z dziećmi i rodzicami zgromadzonymi w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi, podkreślił znaczenie spojrzenia młodych na kwestie bezpieczeństwa na wsi.

– Wasza naturalna umiejętność obserwacji jest bardzo pomocna – dzięki niej zauważacie zagrożenia, których dorośli, robiący wiele rzeczy z przyzwyczajenia, mogą nie dostrzegać – powiedział szef resortu rolnictwa.

Wicepremier dodał, że praca w rolnictwie ma szczególny charakter i jest pełna zagrożeń, powodowanych m.in. przez kontakt z maszynami rolniczymi czy zwierzętami.

O konkursie

Przedsięwzięcie jest organizowane od 2011 r., a jego głównym celem jest promowanie bezpiecznych zachowań i wiedzy o bezpieczeństwie podczas pracy i zabawy w gospodarstwie rolnym.

W tegorocznej edycji wzięło udział ponad 39 tys. uczniów z 3169 szkół podstawowych w całej Polsce. Zadaniem konkursowym było wykonanie dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A3, przedstawiającej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym. Prace były oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: klas 0–3 oraz 4–8.

Jak podkreślali obecni na uroczystości przedstawiciele organizatorów i partnerów przedsięwzięcia, prace uczestników zachwycają zarówno pod względem walorów estetycznych, jak i trafności zobrazowania tematyki.

Laureaci

Komisja konkursowa przyznała 46 nagród w etapie centralnym, do którego zakwalifikowało się 96 uczestników. Nagrody wręczyli dzieciom przedstawiciele organizatorów, partnerów konkursu oraz patrona honorowego – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – którego reprezentowała wiceminister Anna Gembicka.

Dzieci otrzymały wyróżnienia oraz miejsca na podium, za które zostały nagrodzone bardzo atrakcyjnymi nagrodami, odpowiadającymi wspaniałemu poziomowi artystycznemu prac konkursowych.

Nagrodzone i wyróżnione prace będą upowszechniane, dzięki czemu przyczynią się do promowania bezpieczeństwa na wsi.