Do 11. sesji Światowego Forum Miejskiego, które odbędzie się w Katowicach, pozostało 5 miesięcy. To największe wydarzenie poświęcone polityce miejskiej, którego organizacja wymaga skoordynowanych działań i ścisłej współpracy na linii polski rząd – ONZ. O stanie prac i programie WUF11 minister Grzegorza Puda i wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak rozmawiali dziś z dyrektor wykonawczą UN-Habitat (agendy ONZ ds. urbanizacji i osiedli miejskich) Maimunah Mohd Sharif.

Spotkanie było okazją do podsumowania dotychczasowych działań.

W zeszłym roku, mimo pandemii, pracowaliśmy bardzo aktywnie nad Światowym Forum Miejskim. Do głównych osiągnieć możemy zaliczyć między innymi podpisanie dwóch umów na organizację WUF11 z ONZ, przygotowanie logo polskiej sesji wydarzenia i ogłoszenie hasła oraz szczegółowej daty. To też czas intensywnej promocji wydarzenia na przykład na największym na świecie wydarzeniu gospodarczo-promocyjnym – EXPO2020 w Dubaju czy podczas Szczytu Cyfrowego (IGF) w Katowicach

– powiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Jak zaznaczył minister Grzegorz Puda w 2021 roku Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) udało się również doprowadzić do uchwalenia ustawy o organizacji WUF11. W lipcu Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę, która określa szczególne rozwiązania związane z organizacją 11. sesji wydarzenia.

W MFiPR powołaliśmy także Radę Młodych, która pomaga i doradza przy organizacji WUF11. Młodzi ludzie będą między innymi opiniować nasze propozycje, ale też realizować własne działania dotyczące na przykład promocji czy programu forum

– powiedział minister Puda.

W listopadzie natomiast Polska przyjęła delegację ONZ, która przyjechała do Katowic z misją techniczną. Uzgodniono najważniejsze kwestie dotyczące bezpieczeństwa podczas Światowego Forum Miejskiego, jak również sprawy organizacyjne i protokolarne.

W grudniu ruszyła rejestracja dla uczestników WUF11. Uruchomiliśmy też zgłoszenia dla wystawców i organizatorów wydarzeń podczas WUF11. Dużym wyzwaniem będzie wybór najciekawszych wniosków

– stwierdziła Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej oraz Pełnomocnik Rządu ds. przygotowania Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022.

Wiceszefowa resortu funduszy i polityki regionalnej zaznaczyła, że jednym z najważniejszych zadań jest obecnie ustalenie oficjalnego programu WUF11. Zachęci to do rejestracji na WUF, jak i promocji wydarzenia.

Chcielibyśmy, aby dyskusja podczas WUF11 dotyczyła między innymi dostosowywania miast do zmieniającej się rzeczywistości i oczekiwań mieszkańców, tak, aby były one przyjazne środowisku, dostępne i inteligentne

– dodała wiceminister Jarosińska-Jedynak.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej uruchomiło również inicjatywę„WUF w Twoim mieście”. To oficjalny patronat udzielany wydarzeniom, których założenia są bliskie ideom Światowego Forum Miejskiego. Efektem uzyskania patronatu jest nadanie tytułu „Oficjalnego wydarzenia towarzyszącego 11. sesji Światowego Forum Miejskiego – WUF11”.