Struktura inflacji się zmieni, coraz mniejsze znaczenie będą odgrywać wzrosty cen żywności oraz energii, a rosnąć będą przede wszystkim ceny usług i niektórych towarów przemysłowych – uważają ekonomiści Polskiego Instytutu Ekonomicznego komentując dane GUS.