Od stycznia 2022 startuje rządowy program Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. – To kolejne wsparcie rodzin i inwestycja w kapitał ludzki – mówiła minister Marlena Maląg. Na ten cel w budżecie państwa zabezpieczono 3 mld zł.

– Jesteśmy w przededniu uruchomienia kolejnego rządowego programu wspierającego rodziny – Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego – mówiła minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg podczas briefingu prasowego. – Wnioski będzie można składać od początku stycznia.

Kolejne 3 mld zł trafi do dzieci

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przysługuje rodzicom co najmniej dwójki dzieci w wieku od 12 do 36 miesiąca życia. Kwotę 12 tys. zł rodzice będą mogli pobierać przez dwa lata – po 500 zł co miesiąc, lub przez rok – po tysiąc zł miesięcznie. – W tym czasie raz będzie można zmienić sposób wypłat – poinformowała minister Maląg.

Program będzie obsługiwany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, drogą elektroniczną, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE), Emp@tii lub bankowości elektronicznej, podobnie, jak jest to ze świadczeniem Rodzina 500+. Wypłaty będą przekazywane na konto bankowe.

– To kolejne wsparcie rodzin i inwestycja w kapitał ludzki – mówiła minister Marlena Maląg. Dodała, że program powinien przyczynić się także do zmiany niekorzystnej sytuacji demograficznej, ułatwiając rodzicom godzenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym.

Według szacunków w przyszłym roku to świadczenie otrzyma ok. 615 tys. dzieci. – W budżecie państwa na ten cel zabezpieczono 3 mld zł – podkreśliła minister Maląg.

ZUS pomoże w składaniu wniosków

Również od przyszłego roku rusza system dopłat do opieki żłobkowej. Dopłaty, w wysokości 400 zł na jedno dziecko, będą przekazywane bezpośrednio do placówek opieki. Wnioski będzie można składać elektronicznie od kwietnia. Tym wsparciem zostanie objętych ok. 100 tys. dzieci.

Prof. Gertruda Uścińska, Prezes ZUS, zwróciła uwagę na oszczędności, jakie przynosi elektroniczna obsługa świadczeń oraz wygodę dla świadczeniobiorców. Zapewniła też, że ZUS będzie udzielał szerokiego wsparcia wszystkim, którzy będą potrzebowali pomocy przy ubieganiu się o świadczenia.

– W ponad 320 placówkach Zakładu będą oczekiwali asystenci, pomagający w założeniu profilu zaufanego czy wypełnieniu wniosku – mówiła prof. Uścińska. – Uruchomimy także specjalną telefoniczną infolinię, a dodatkowych informacji będzie można zasięgnąć online, za pośrednictwem e-wizyty.