Rosnące ceny energii utrudniają działalność 74 proc. przedsiębiorstw – wskazuje Polski Instytut Ekonomiczny. To problem przede wszystkim firm produkcyjnych i dużych, a rzadziej mikroprzedsiębiorstw czy firm handlowych lub budowlanych.