Współpraca handlowa i inwestycyjna oraz wpływ wojny w Ukrainie na polską gospodarkę – to główne tematy rozmów ministra Waldemara Budy z amerykańskimi przedsiębiorcami zrzeszonymi w US-Poland Business Council.

2021 rok to okres wyraźnego ożywienia w handlu między Polską a USA z obrotem 19,5 mld USD, co stanowi rekord w stosunkach dwustronnych. Jest to jednak wciąż poniżej naszych ambicji

– poinformował szef MRiT.

Inwestycje

Polska regularnie pojawia się wśród najlepszych kierunków inwestycyjnych na świecie. Mamy czwartą co do wielkości liczbę absolwentów kierunków STEM (z ang. Science, Technology, Engineering, Mathematics) w UE. Świadczy to o rosnącym potencjale lokowania i tworzenia ośrodków badawczo-rozwojowych w Polsce.

Zachęcam do dalszych inwestycji w Polsce oraz do poznania polskiego sektora technologicznego. Duże możliwości współpracy polsko-amerykańskiej stwarza też Inicjatywa Trójmorza

– mówił minister rozwoju i technologii podczas spotkania.

Skutki wojny w Ukrainie

Polska gospodarka w momencie wybuchu wojny na Ukrainie była w dobrej kondycji, co może przyczynić się do ograniczenia negatywnych skutków zakłóceń spowodowanych wojną. Biorąc pod uwagę sytuację związaną z wojną na Ukrainie, szacujemy wzrost PKB w tym roku na poziomie 4%.

Pomogą w tym też pieniądze unijne.

Wynegocjowane w Brukseli bezzwrotne środki w wysokości 106,9 mld zł oraz 51,6 mld zł zaciąganych na preferencyjnych warunkach pożyczek zostaną zainwestowane w sposób ściśle określony w Krajowym Planie Odbudowy. Wsparcie koncentruje się na działaniach, które przyczynią się do pobudzenia gospodarki, inwestycji, wzrostu gospodarczego oraz zatrudnienia. Realizowane będą działania skierowane do przedsiębiorców, instytucji publicznych oraz innych podmiotów społeczno-gospodarczych

– podkreślił minister Buda.

Relacje handlowe

W ostatnich latach USA utrzymują się na 8/9. pozycji pod względem wielkości polskiego importu (trzeci partner spoza UE, po Chinach i Rosji) oraz na 8/9. pozycji pod względem wielkości polskiego eksportu (poza UE ustępując tylko Rosji). W 2021 r. polsko-amerykańskie obroty handlowe wyniosły ok. 19,5 mld USD (+23,5% r/r), w tym polski eksport do USA wyniósł 9,0 mld USD (+18,8% r/r), a import z USA wyniósł 10,4 mld USD (+28,7% r/r).

Do USA eksportujemy głównie maszyny i urządzenia mechaniczne i ich części. Główną grupą towarów importowanych są części do produkcji samolotów oraz produkty farmaceutyczne.